Politisk vilje til menneskeverd

Daglig leder Britt E. Villa i Asker Produkt utfordrer politikerne om arbeid til uføre i en bredt anlagt kronikk i DN (29.06.17)

Les kronikken (faksimile fra Dagens Næringsliv)