Utvikler mennesker gjennom arbeid

Utvikler mennesker gjennom arbeid
Henriette Amalie Ramussen, Vegard Olsen og Mats Esekiassen (t.h.) på jobb i barrierevaskeriet hos Ytre Namdal Vekst.

Hva er best for tiltaksdeltakerne? Hvilken kompetanse skal deltakerne nyte godt av? Ingen spørsmål er viktigere når ledelse og veiledere ved Ytre Namdal Vekst staker ut kursen for fremtiden.

Vekstbedriften ligger heldig til i Rørvik, på en del av kysten der oppdrett av laks skaper fremgang og optimisme.

-Hver annen time, døgnet rundt, går en lastebil med laks som skal eksporteres til utlandet. Og pallene fisken fraktes på, er laget av de som deltar i våre tiltak, sier en stolt Ragnar Moen, daglig leder ved bedriften.

Bedre og bedre tilbud

I tillegg driver bedriften vedproduksjon, søm og miljøstasjon. Og tiltaksdeltakere ved Ytre Namdalen Vekst vasker arbeidstøy fra Vikna kommune og ulike bedrifter i nærheten, blant annet den profilerte oppdrettsvirksomheten SinkabergHansen.

Det går med andre ord så det suser. Og som i alle vekstbedrifter går overskuddet til å videreutvikle tilbudet til de som jobber i tiltakene – enten det er i Varig tilrettelagt arbeid, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet eller Arbeidsrettet rehabilitering.

-Se her, sier Moen, og viser frem plansjer for hvordan bedriften trolig vil se ut i fremtiden.

-Her planlegger vi industrikjøkken og egne lokaler der vi kan ha opplegg med fysisk aktivitet. På den måten kan deltakerne se sammenhengene mellom kosthold og aktivitet, og alt blir en del av tilbudet på arbeidsplassen, sier Ragnar ivrig, som har vært leder av bedriften helt siden starten i 1991.

Utvikler mennesker gjennom arbeid
Ragnar Moen er leder ved Ytre Namdal Vekst.

Ser hver enkelt

Mye har skjedd siden da. Og mer er på gang: Myndighetene vil fremover stille krav til at de som har tilrettelagt arbeid eller arbeidspraksis får et mer helhetlig tilbud, der kosthold, helse, basiskunnskaper i skriving, lesing og regning og karriereveiledning skal inngå.

-Det handler om å se potensialet, og om å se hele mennesket. De som har varig tilrettelagt arbeid skal ha mulighet til å utvikle seg, sier Ragnar.

Hver eneste én av de over 30 ansatte i VTA-tiltaket har individuelle utviklingsplaner, og sammen med NAV går bedriften gjennom planene jevnlig slik at nye mål kommer på plass når man er kommet et skritt videre.

-Det er ikke uvanlig at vi formidler folk i jobb fra Varig tilrettelagt arbeid, og totalt ble over 20 personer fra våre ulike tiltak formidlet til arbeid i 2015, sier Moen, som med rette kan være stolt av den innsatsen bedriften gjør for å hjelpe folk til å finne sin vei i arbeidslivet. NAV etterspør bedriftens tjenester, og sender gjerne flere deltakere til bedriften enn de hadde tenkt.

Kompetanse og samarbeid

Ytre Namdal Vekst har et team som er valgt ut med omhu, og kompetansen utveksles med andre vekstbedrifter i regionen. Blant de ansatte finner vi en psykiatrisk sykepleier, en sosionom og en omsorgsarbeider. Mange har ulike fagbrev som gjør det mulig å tilby et vidt spekter av arbeidsoppgaver for deltakerne.

-For oss er det avgjørende å ha arbeidsoppgaver som er meningsfulle og hvor produktet kan selges i markedet. Det får vi til gjennom å samarbeide tett med næringslivet i området. Og mange av våre kunder tar i tillegg inn personer som trenger arbeidspraksis. Så dette er en vinn- vinn- situasjon for alle parter, sier Moen.

 

Publisert