Våre kurs svarer på utfordringer i AFT og VTA

Kursene i Vekstakademiet 2016 gjør Vekstbedriftene i stand til å møte fremtiden.

Våre kurs svarer på utfordringer i AFT og VTA


Det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) er på trappene. Det er vi i ASVL kjempeglade for, og vi mener det er viktig at medarbeiderne har den kompetansen som kreves for å sikre et godt tilbud.

Samtidig fortsetter bedriftene å øke kvaliteten i Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Vi har skreddersydd kursene for neste år etter forskriftene for AFT og VTA. Dermed vet du at du får nyttig og riktig kunnskap gjennom Vekstakademiets kurs.

ASVLs erfarne kursutviklere er stolte av kursene de har laget.

God faglig forankring

-Vi satte oss ned med kravene til det nye tiltaket og spurte oss selv: Hva slags kurs må på plass for at bedriftene skal være i stand til å levere, sier Wenche B. Syvertsen og Lise Oppegaard.

-Samtidig har vi fått inn nyttige og gode innspill fra ASVLs faggruppe. I faggruppen sitter erfarne fagfolk fra ulike medlemsbedrifter. De vet hvor skoen trykker, og har bidratt til at kunnskapen som formidles er koplet opp mot praksis og erfaringer i bedriftene, sier de.

-Det har vært en bevisst strategi for oss å kople sammen innspill fra faggruppen og bedriftene med kravene i forskriften. På den måten har vi sikret en solid faglig forankring på kursene, sier Syvertsen og Oppegaard.

Vi gleder oss til å se deg eller dine medarbeidere på kurs i 2016.

Dette er noen av kursene vi tilbyr i 2016
Kurs  Dato 
Kommunikasjon og veiledning – basiskompetanse (OBS: Påmeldingsfrist 15. desember 2015) VÅR 16 
Kommunikasjon og veiledning – basiskompetanse  HØST 16
Kvalitetsarbeid i VTA-tiltaket (OBS: Påmeldingsfrist 20. desember 2015) VÅR 16
Kvalitetsarbeid i VTA-tiltaket  HØST 16
Lær deg ROS-samtalen VÅR 16  
Lær deg ROS-samtalen  HØST 16 
Kompetansekartlegging av basisferdigheter 8.- 9. februar 
Arbeidsgiverkurs  16. februar 
Motiverende Samtale   4. - 5. april 
Introduksjonskurs i karriereveiledning 19. - 20. mai
Arbeidsinkludering i praksis - workshop 2. - 3. juni
Strukturert tilrettelagt arbeidstrening og opplæring 10. juni 
AFT og VTA - fra endring i forskrift til formidling i fremtid 19. - 20. september
Ungdom med minoritetsbakgrunn og tilbud i introduksjonsprogrammet  3. oktober 
Kurs for nye daglig ledere 8. november 

Se fullstendig oversikt på våre kurssider

 

 

 

Publisert