Vil satse på unge


Vil satse på unge
Ungdom er utpekt som satsingsområde for regjeringen. Foto: Lena Knutli

Regjeringen foreslår flere nye tiltak for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet, og høster godord fra ASVL.

- Det er arbeidsledigheten blant ungdom som øker mest. Derfor mener vi at det er på tide med ytterligere tiltak målrettet mot denne gruppen, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til NTB.

Bakteppet er at arbeidsledigheten i landet øker kraftig, og at halvparten av de nye ledige er personer i alderen 15-24 år.

Landets 220 vekstbedrifter er opptatt av arbeidsmarkedstilbudet til ungdom, og mange av de som i dag får bistand av bedriftene til å finne sin vei i arbeidslivet, er nettopp unge personer.

Regjeringens signaler for neste års statsbudsjett tilsier at enda flere nå vil kunne få hjelp.

Regjeringen ønsker å bevilge mer penger til følgende formål:

  • Lærlingtilskuddet til bedriftene økes med 2.500 kroner
  • Antall tiltaksplasser for ungdom økes med 1.000
  • Folk under 30 år skal kunne få opplæring gjennom Nav i inntil to år
  • Permitterte som starter utdanning mister ikke retten til dagpenger

Antall studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning skal økes med 350, og regjeringen foreslår bruk av arbeidstrening for å hjelpe de som har droppet ut av videregående med å fullføre utdanningen, ifølge NTB.

-Vi er glade for at regjeringen ønsker å løfte de unge ut av ledigheten. Vekst- og attføringsbransjen bidrar mer enn gjerne i en dugnad for å sikre at ungdomsledigheten ikke biter seg fast, sier ASVLs direktør Dag Sandvik.

Publisert