Utvikling gjennom arbeid

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for ca 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter. Våre medlemsbedrifter tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon, og bistår arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mange av medlemsbedriftenes tiltaksdeltakere og -ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for å komme seg opp en motbakke og videre i livet. Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemming, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

Utvikling gjennom arbeid

Arbeidsglede på Marens bakeri, Inderøy. FOTO: Lena Knutli/ASVL

Mangfoldet av arbeidsarenaer og tjenestetilbud er stort: Bedriftenes virksomhet varierer fra kantinedrift og produksjon av ved og trevarer, til produksjon av avanserte styredeler til bilindustrien og elektroniske komponenter til bruk i offshore- og romfartsindustri. Flere internasjonalt kjente konserner bruker vekstbedrifter som underleverandører.

Vår viktigste oppgave er å bidra til personlig vekst og utvikling gjennom arbeid, slik at flere kommer inn i det ordinære arbeidslivet. Men sammen er våre vekst- og attføringsbedriftene også en betydelig aktør i norsk næringsliv. Våre medlemsbedrifter har individuelt tilrettelagte tilbud til over 13.000 mennesker, og produserer kvalitetsvarer og -tjenester til det åpne markedet til en verdi av over 1 milliard kroner i året.  

Visste du at stat og kommune sparer over 200.000 kr per person som tilbys tilrettelagt arbeid foran en dagsenterplass? Les mer i ASVLs verktøykasse