Bedriftenes tilbud

Vekst- og attføringsbedriftene i ASVL ønsker å være aktive medspillere i lokalmiljøet ved å tilby tiltak - gjerne sammen med andre aktører - som bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid og aktivitet. Dette innebærer at bedriftene også har forebyggende tilbud til bl.a. sykemeldte, langtidsledige, innvandrergrupper og ungdom. Det er imidlertid NAV som avgjør om en person er aktuell for arbeidstrening eller tilrettelagt arbeid i en vekstbedrift.

 Bedriftenes tilbud
Vekstbedriftene har mange arbeidsarenaer og tjenestetilbud. Fotomontasje: ASVL - Foto: LENA KNUTLI

Vekst- og attføringsbedriftene er godkjente tiltaksarrangører for arbeidsrettede tiltak som:

I tillegg til tiltakene i skjermet virksomhet kan vekst- og attføringsbedriftene utføre ulike anbudsbaserte tjenester som:

  • Avklaring
  • Oppfølging
  • Arbeidsrettet rehabilitering
  • Ulike Arbeidsmarkedsopplæringskurs

Stadig flere vekst- og attføringsbedrifter er dessuten godkjente lærebedrifter, og kan dermed ta i mot lærlinger og lærekandidater i en rekke fag. Ta kontakt med din lokale vekstbedrift for mer informasjon - oversikt over alle vekstbedriftene

ASVL er medlem av Workability International