Fra Dagsverket hos Leva-Fro til full jobb (23.03)

I september 2015 startet Dagsverket Frosta, et tilbud i regi av Leva-Fro. 

Her kunne mennesker som hadde hatt rusproblemer få mulighet til å skaffe seg faste rammer i hverdagen og noe å gå til. Tom Henriksen var en av dem. 

Etter hvert ble Dagsverket nedlagt på grunn av manglende finansiering, og daglig leder Rune Lyngen i Leva-Fro tok dermed kontakt med Jon Alstadvold i Joker Engros for å høre om han kunne tenke seg å ha Tom på prøve. Det ville han, og 20. mars har Tom fått fast jobb. 

Tom er svært fornøyd med det som har skjedd, og begynner på et nytt liv, skriver Frostingen. 

Se faksimile fra Frostingen