Hedret som Inkluderende Bedrift av Vekst Oppdal (06.04)

Oppdal Bygg ble den første virksomheten som fikk hedersbetegnelsen Inkluderende Bedrift i Oppdal.

Daglig leder Johan Veggen i Vekst Oppdal delte ut diplom og blomster for å markere at bedriften gjør en særlig god innsats for å inkludere flere i arbeidslivet.

Les hele saken på opp.no