Herøy ASVO med prosjekt for unge (21.11)

Herøy ASVO samarbeider med Herøy kommune og NAV om et prosjekt som heter «Jeg kan også bidra». Målgruppen for prosjektet er unge mennesker som har utfordringer i forhold til jobb og skole.

Prosjektet retter oppmerksomheten blant annet mot arbeidstrening, boveiledning, økonomi, kosthold. Hensikten er å lage et helhetlig tilbud som er tilpasset den enkelte.

Prosjektet er i oppstartsfasen, og i disse dager ansettes en arbeidsleder som skal jobbe aktivt og målrettet med de aktuelle personene, og som skal sørge for å være bindeledd mellom alle samarbeidspartnere, som f.eks. jobb, NAV, skole, psykisk helsearbeider, frisklivssentralen, lege, melder Herøyfjerdingen