NAV forsterker samarbeidet med Ytre Namdal Vekst (10.01)

Ytre Namdal Vekst får 10 nye plasser innenfor tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, skriver Ytringen (faksimile).

Det betyr at flere får bistand på veien til jobb i regionen.

Daglig leder Ragnar Moen er glad for at NAV forsterker innsatsen mot arbeidssøkere med bistandsbehov, og for at NAV på denne måten uttrykker tillit til at bedriften har det som trengs for å gjøre jobben.