Skyhøy arbeidsglede på Viuno (15.12)

På Viuno i Fredrikstad har 65 personer en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). 

Arbeidsgleden blant de ansatte er høy, og folk står i kø for å få jobb i bedriften.

-For tiden har vi 11 på venteliste. Det er så synd at det ikke ble noen økning til VTA-plasser i det nye statsbudsjettet, sier daglig leder Jan Håkon Tolfsen til Fredriksstad Blad.