Bli medlem

Som arbeidsgiverforening sørger vi for at våre medlemmer har ordnede lønns- og arbeidsforhold gjennom hovedavtaler og overenskomster med fire arbeidstakerorganisasjoner.

Vi tilbyr faglig påfylling gjennom kurs, konferanser og seminarer. Medlemskap hos oss gir dessuten tilgang til en rekke metoder og skjemastrukturer som kan benyttes for å lette arbeidshverdagen og kvalitetssikre attføringsaktiviteten.

Som medlem får du rask og korrekt informasjon om endringer og nyheter i bransjen. Du får et nettverk med bedrifter både i ditt nærmiljø, på distriktsplan, nasjonalt og internasjonalt, og muligheten til å påvirke bransjeutviklingen gjennom organisasjonens kontakter i NAV, departementer og Stortinget.

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi også gi gode tilbud på forsikring, hotellovernatting og datautstyr, blant annet. Se listen under!

Ønsker du å bli medlem? Her er innmeldingsskjema.

Ønsker du ytterligere informasjon, ring oss på tlf 22 03 30 50, eller send oss en e-post

Dette er ASVLs medlemsfordeler

Som ASVL-medlem har din bedrift prisfordeler på en rekke varer og tjenester. Blant annet har vi gode avtaler på bedriftshelsetjeneste, datautstyr, spørreskjemaverktøy, ledelseskurs, samlinger i organisasjonsutvikling, organisasjonsanalyse m.m. Se her for oversikt:


     
 Dette er ASVLs medlemsfordeler  Digital varslingskanal

ASVL har inngått en prisgunstig avtale for medlemsbedrifter ved ved kjøp av abonnement Mitt varsel fra Digitaliq. Mittvarsel er en skybasert webportal som gir bedriften en direkte varslingskanal for medarbeidere, tiltaksdeltakere og pårørende.

Abonnementet inneholder en digital varslingskanal som ivaretar krav i arbeidsmiljøloven og krav til kryptert kommunikasjon i tråd med datatilsynets krav. Mitt varsel gir også mulighet for anonym varsling og innsyn fra ledelse og styret. Mer informasjon finner du under medlemsfordeler på ASVL sine lukkede medlemsider.

 Dette er ASVLs medlemsfordeler Personvern og datasikkerhet ASVL har inngått en avtale med programleverandøren Avans. Leverandøren tilbyr et journalsystem som ivaretar en sikker og funksjonell håndtering av personopplysninger.

Avtalen omhandler produktene Ad Opus og Ad Opus Light. Begge produktene inkluderer ASVL sine dokument malpakker for VTA og AFT. Dokumentmalene et tilgjengelige kun for ASVL sine medlemmer. Informasjon om produktene er tilgjengelig under de lukkede sidene med medlemsfordeler på www.asvl.no.

For ytterligere produktinformasjon og pris ta kontakt med Avans AS www.avans.no

 Dette er ASVLs medlemsfordeler Rettshjelp ASVL innfører en prøveordning for 2018. ASVL betaler bedriftenes utgifter til egen advokat i oppsigelsessaker mot en egenandel på kroner 10.000. Forutsetningen er at bedriften har tatt kontakt med ASVL før oppsigelse er gitt og fulgt de råd ASVL har gitt før og i løpet saken. Ta kontakt med dag@asvl.no. Telefon 22 03 30 57/95 12 64 27.
Dette er ASVLs medlemsfordeler Advokattjenester

Hammervoll Pind

Advokatfirmaet Hammervoll Pind kan bistå med juridisk bistand og advokattjenester til priser angitt i avtalen. Medlemmer i ASVL kan kontakte advokatfirmaet med forespørsler uten at det oppstår salærkrav før Hammervoll Pind har gjort oppmerksom på at innledende runde er avsluttet. Send e-post til Truls Johannesen (eller telefon 940 21 709).

Dette er ASVLs medlemsfordeler Reise Berg-Hansen reisebureau Agder
Berg-Hansen Agder er leverandør av reisebyråtjenester og tilbyr gunstige priser på reiser for ASVL og alle våre medlemsbedrifter. Les hele avtalen her. Ta kontakt med Rolf Josephsen for mer info.
Dette er ASVLs medlemsfordeler 

Innkjøps-
avtaler 

Prego AS
Firmaet fremforhandler innkjøpsavtaler til bruk for arbeidsmarkedsbedrifter organisert i ASVL. Send e-post til Frank Lehmann i Prego. 
Dette er ASVLs medlemsfordeler  Hotell Thon Hotels
Thon Hotels og First Hotels tilbyr mer enn 60 hoteller i Norge, Sverige, Brussel og Rotterdam. Send oss en e-post eller logg deg inn på våre lukkede medlemssider for å få rabattkode/avtalenummer.
Dette er ASVLs medlemsfordeler Hotell

Scandic Hotels AS
Avtalen gjelder individuell overnatting i Norge for ansatte og deres datterselskap i ASVL. Send oss en e-post eller logg deg inn på våre lukkede medlemssider for å få rabattkode/avtalenummer.

Dette er ASVLs medlemsfordeler  Forsikring

Matrix Insurance  - Din samarbeidspartner på forsikring!
Vårt totalkonsept innebærer at vi kan tilby person- og skadeforsikring, samt et unikt fordelsprogram. Dette gjør at flere bedrifter ønsker å knytte seg til Matrix. Les mer på www.asvlforsikring.no

Pris er og blir en vesentlig faktor for de aller fleste og det er nettopp dette vi nå også har fokus på, men de fleste velger oss på bakgrunn av vår kompetanse, servicekonsept og fordelsprogram. Vårt serviceapparat er beredt for å hjelpe alle medlemsbedrifter i ASVL raskt og effektivt. Ta kontakt med oss på telefon: 23 20 79 20 og be om å få snakke med en ASVL rådgiver, eller send epost til post@matrixinsurance.no med følgende tekst i emnefeltet: ASVL totalkonsept

Dette er ASVLs medlemsfordeler Kinoreklame

Media Direct Norge
Media Direct Norge tilby gunstige vilkår på kinoreklame for profilering av din bedrift. Se avtale og pristabell.

Dette er ASVLs medlemsfordeler Kurs LADEGAARD Norge AS
Bedriftsrådgivning og organisasjonsutvikling. Ladegaard hjelper virksomheter i hele Norden med å utvikle sin salgs, service og lederkultur som en viktig drivkraft for å skape suksess. Se kontrakt og rammeavtale
Dette er ASVLs medlemsfordeler  Kurs NKI Nettstudier
Avtalen gir medlemmene våre tilgang til NKIs ulike fjernundervisningstilbud til spesialbetingelser.
Les mer om samarbeidsavtalen her. 
Dette er ASVLs medlemsfordeler  Kurs 

Positiv Opplæring Norge AS 
Kurs innenfor en rekke ulike fagområder, blant annet et økonomikurs for ikke-økonomer. Send oss en e-post for å få rabattkode.

Dette er ASVLs medlemsfordeler Software/
datautstyr 
Microsoft Norge
Programvarelisenser og datautstyr til gunstige priser. Les mer her.
Dette er ASVLs medlemsfordeler  Software/
Survey 
QuestBack
Samarbeidsavtale QuestBack AS, som er markedsledende i Norge og Europa på digitalt verktøy for innhenting av tilbakemeldinger. Se avtale
Dette er ASVLs medlemsfordeler  Software/
Survey 
SurveyXact spørreskjemaverktøy
Avtale med Rambøll Management om bruk av spørreskjemaverktøyet SurveyXact. Se avtale
Dette er ASVLs medlemsfordeler Kopiering Kopinor
Enkel og rimelig tilgang til lovlig kopiering av alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk. Informasjon om kopieringsavtalen finner man på Kopinors nettside

 Dette er ASVLs medlemsfordeler  Bedriftshelsetjeneste

Stamina er Norges største bedriftshelsetjeneste med store og små kunder, over hele landet. Gjennom å se virksomheter og mennesker i et helhetlig helseperspektiv, bidrar vi til å gjøre folk friskere og skape sunne, effektive og sikre arbeidsmiljøer.

Stamina er godt etablert som Norges ledende leverandør av bedriftshelsetjenester, og har et bredt utvalg av åpne og bedriftsinterne HMS-kurs. Kursene henvender seg til både ledere, verneombud, AMU-representanter og HR-medarbeidere, og bidrar til å sørge for at virksomheten holder seg innenfor Arbeidsmiljøloven.

I Stamina kombinerer vi høy faglig kompetanse med et bredt og variert treningstilbud for alle nivåer. Tenk helhet. Få overskudd.

Avtalen er fremforhandlet av Prego. Kontakt Thor Lasse Løland (tl@prego.no) for mer informasjon.

 Dette er ASVLs medlemsfordeler  Kartleggingsverktøy og basiskompetanseopplæring. NetPed
ASVL har inngått en rabattavtale med NetPed på lisenser. For å se avtalen må du logge deg inn på våre lukkede medlemssider. I tillegg har NetPed og ASVL egen avtale om kjøp av basiskompetanseopplæring med svært gunstige priser. Se mer på medlemssidene.
 Dette er ASVLs medlemsfordeler

CV-verktøy

Personlig CV

ASVL-medlemmer får rabatterte priser på CV-verktøyet Personlig CV. Ved hjelp av dette verktøyet kan jobbsøkerne bruke tiden på innholdet i CV-en i stedet for maler. I tillegg gjør verktøyet samhandlingen mellom jobbsøker og jobbveileder rundt CV enklere.  Se medlemstilbud.

Spørsmål? Ta kontakt!