ASVLs utvalg

Styret kan utnevne spesialutvalg ved behov.

Forhandlingsutvalget er ansvarlig for sentrale forhandlinger om hovedavtaler og overenskomster med avtaleparter som:

  • LO/FLT
  • LO/Fellesforbundet
  • Delta
  • Lederne

Forhandlingsutvalget består av:

  • Marianne Wiig
  • Rita Sandnes
  • Bodil Løkken Bendiksen
  • Dag Sandvik