ASVLs vedtekter

§  1.   Formål
§  2.   Medlemskap
§  3.   Medlemmenes plikter og rettigheter
§  4.   Landsmøte
§  5.   Styret
§  6.   Distriktsforeningene
§  7.   Kontingenten
§  8.   Valgkomite
§  9.   ASVLs utvalg
§ 10.  Administrasjonen
§ 11.  Endringer av vedtekter
§ 12.  Eksklusjon
§ 13.  Oppløsning

Utskriftsvennlig versjon av vedtektene