ASVL lanserer modell for Varig tilrettelagt arbeid

Lurer du på hvordan du skal utforme tilbudet? Her får du oppskriften!

ASVL lanserer modell for Varig tilrettelagt arbeid

Arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid skal sikre utviklende og gode jobber for de ansatte. Nå lanserer ASVL en egen modell som skal sikre at arbeidstilbudet blir enda bedre.

ASVLs medlemsbedrifter har lang erfaring med å tilby Varig tilrettelagt arbeid. Den samlede kompetansen vekstbedriftene har på dette området er stor, og ASVL har derfor laget en “Best Practice”-modell.

Som medlem får du tilgang til modellen gjennom våre medlemssider.

På deltakerens premisser

Denne modellen tar brukermedvirkning på alvor, og sikrer at vekstbedriftene vet hvilket regelverk de skal forholde seg til. Gjennom modellen får alle medlemsbedrifter i ASVL tilgang på en totalløsning det er mulig å tilby de som trenger en tilrettelagt arbeidsplass.

 I modellen inngår også nedlastbare skjemaer med eksempler på arbeidsprosesser og internkontrollrutiner.

 -Vi vil at deltakere som har tilrettelagt jobb i ASVL-bedriftene skal møtes med profesjonalitet og integritet. Bedrifter som legger opp sitt tilrettelagte arbeidstilbud etter denne modellen, vil by på arbeidsplasser av høy kvalitet, sier Oppegaard.

9.000 personer har et tilrettelagt arbeidstilbud i Norge, og rundt 6.000 av dem har jobb i en ASVL-bedrift. De siste årene har det vært store endringer i arbeidsmarkedstiltakene for andre grupper, og også Varig tilrettelagt arbeid er modent for endring.

Varig tilrettelagt arbeid har nok vært et arbeidsmarkedstiltak som politikerne har glemt litt. Tanken har kanskje vært at deltakerne i tiltaket er tatt hånd om, noe som har gjort at det har vært for liten oppmerksomhet rundt utformingen av selve tilbudet . Tiltaksmodellen er vårt bidrag til at bedrifter og beslutningstakere blir seg mer bevisst hva slags tilbud som faktisk gis.

Både intern og ekstern praksis

Stadig flere vekstbedrifter etablerer avtaler med lokalt næringsliv for å sikre at ansatte med tilrettelagt arbeid får muligheten til å prøve seg i andre jobber.

I modellen vår trekker vi på erfaringene fra ASVL-prosjektet Inkluderende Bedrift, der et av målene er nettopp å sikre at personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak får erfaringer fra flere sider av arbeidslivet. Utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt jobb, får muligheten til å hospitere gjennom denne ordningen.

ASVL har etter hvert fått god erfaring med å utvikle modeller for tjenestetilbud. Fra før har ASVL lansert en modell for hvordan medlemsbedriftene kan utforme et godt tilbud til lærekandidater, og for arbeidssøkere i Arbeidsforberedende trening.

Vi samarbeider med trekker på fagnettverket vårt, og har nær kontakt med medlemsbedriftene våre. Når en bedrift etablerer en god løsning som andre kan ha utbytte av, tar vi kontakt og hører om dette er noe vi kan ta inn i modellen. Som regel er svaret ja, og dermed får deltakerne et tjenestetilbud som hele tiden er i utvikling.

Gå til våre medlemssider for å få tilgang