BATT-rapporten 2012

Resultatene for Benchmarking Attføring er klare. Benchmarking-systemet skal gjøre det lettere for Nav og tiltaksbedrifter å sammenligne og samarbeide om god attføring.

BATT er et samarbeid mellom ASVL, Arbeid & Inkludering i NHO og NAV. Hensikten er å finne gode målbare indikatorer på alle deler av attføringsarbeidet. Bedriftene vil gjennom dette kunne finne ut hvilke resultater man oppnår, og kan sammenligne seg med resten av landet.

Tallene som presenteres bygger på selvrapportering fra tiltaksarrangørene. For 2012 har 189 tiltaksarrangører rapportert inn tall, hvilket tilsvarer en svarprosent på 61.

Last ned rapporten her:

BATT-rapporten 2012

Les også: Rettledning for benchmarking

               Nytt verktøy gir bedre attføring