BATT-resultatene for 2014

Her kan du se BATT-rapporten for 2014.

Ved å sende inn tall til BATT får tiltaksarrangørene ikke bare tilgang til en rapport for hele bransjen, men også fylkesrapporter og egne bedriftsrapporter.

Last ned rapporten

Deltakelsen øker år for år, og det var denne gangen 214 tiltaksarrangører som deltok. Dette tilsvarer en innrapporteringsprosent for attførings- og vekstbedrifter på 70. 

I tillegg til at det nå også lages fylkesvise rapporter, er det laget en ny veiledning og det er lagt ut svar på ofte stilte spørsmål i BATT-portalen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt:

Torstein Fosvold, tlf 22 03 30 56, e-post torstein@asvl.no

Wenche B. Syvertsen, tlf 22 03 30 55, e-post wenche@asvl.no

 

Publisert