Her kan du lese BATT-rapporten 2013

Benchmarking-systemet skal gjøre det lettere for Nav og tiltaksbedrifter å sammenligne og samarbeide om god attføring.

BATT er et samarbeid mellom ASVL, Arbeid & Inkludering i NHO og NAV. Hensikten er å finne gode målbare indikatorer på alle deler av attføringsarbeidet. Bedriftene vil gjennom dette kunne finne ut hvilke resultater man oppnår, og kan sammenligne seg med resten av landet.

Årlig innrapportering

Alle medlemsbedrifter i ASVL og Arbeid og Inkludering i NHO blir bedt om å rapportere BATT-resultater i forbindelse med innsending av årsstatistikk til bransjeforeningen. I 2013 rapporterte 208 tiltaksarrangører, som utgjør en svarprosent på 68 prosent.

Les rapporten her

Hver enkelt bedrift har også tilgang på sin rapport, gjennom www.results.dk. Passordet er det samme som før.

Les også: Rettledning for benchmarking

Publisert