Økt arbeidshåp for personer med psykiske lidelser

Flere med psykiske plager kommer seg i jobb ved hjelp av «Senter for jobbmestring», viser en ny rapport. Tiltaket fungerer spesielt godt for de som har stått lenge utenfor arbeidslivet, melder NAV.

Senter for jobbmestring (SFJ) er et forsøk i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). Forsøket har eksistert siden 2008. Deltakere er personer med milde til moderate psykiske lidelser. På oppdrag fra NAV har Uni Research gjennomført en evaluering av forsøket.

Les hele rapporten her: Sluttrapport Senter for jobbmestring

Flere i jobb
Resultatene fra studien viser at deltakerne i SFJ oppnådde høyere arbeidsdeltakelse sammenlignet med en kontrollgruppe. Målingen ble gjort 12 måneder etter oppstart for tiltaket. I gruppen som fikk hjelp ved SFJ var 44,2 prosent helt eller delvis i jobb, mens tilsvarende tall var 37,3 prosent i kontrollgruppen. Effekten holdt seg også ved en måling etter 18 måneder.

– Disse funnene er viktige fordi de viser at tiltaket faktisk fungerer for dem som sliter med å være i jobb på grunn av psykiske plager. Sykefravær og uføretrygd øker stadig i denne gruppen. Tiltak som kan bidra til å bremse utviklingen er derfor av stor betydning, sier Silje Endresen Reme, prosjektleder og forsker ved Uni Helse til nettstedet Idébanken.

Les mer om forsøket her:

NAV-forsøk ga flere jobb (Idébanken)

Økt arbeidshåp for personer med psykiske lidelser (NAV)