AFI: Uføre i arbeid gir milliardgevinst

En fersk rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at flere uføre i arbeid gir store bidrag til samfunnsøkonomien.

- Virkningene er overraskende store, sier daglig leder Arild Steen i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til Aftenposten.

Dersom 5 prosent av de 290.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid, vil det innebære at 14.500 tjener egne penger, betaler skatt og bidrar til produktiviteten.

- Det kritiske spørsmålet for alle er om vi gjør nok for å få funksjonshemmede inn i jobb igjen, når vi ser disse tallene. Det er utrolig lønnsomt, rett og slett, sier Steen.

 

Les hele saken:

 

AFI: Uføre i arbeid gir milliardgevinst

 

AFI har gjennomført analysen for Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med det danske konsulentselskapet COWI.

En ressurs

Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) påpeker at Regjeringen allerede har en jobbstrategi som også skal få uføre inn i arbeidslivet igjen, og at den ferske rapporten gir ytterligere ammunisjon for myndighetene.

-Samfunnet som helhet taper enorme summer på at mennesker på at mennesker som gjerne vil jobbe, ikke får muligheten. Det viser rapporten som vi har bedt om. Vi må legge til rette for at flere kommer inn i arbeidsmarkedet. Vi må bidra til at arbeidsgiverne ser denne gruppen som den ressursen den er, sier Thorkildsen.

Understreker tidligere funn

Funnene i AFI-rapporten er i tråd med tidligere undersøkelser. I masteroppgaven De lønnsomme arbeiderne (2011), som ble skrevet ved Norges Handelshøyskole (NHH), rettes oppmerksomheten mot ordningen Varig tilrettelagt arbeid (VTA), som gir uførepensjonister mulighet for tilrettelagt arbeid. Konklusjonen i oppgaven er at VTA er en samfunnsøkonomisk lønnsom sysselsettingsordning.

Også i NHH-oppgaven Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid (2011) sammenliknes gevinsten samfunnet får ved bruk av Varig tilrettelagt arbeid fremfor andre løsninger. Varig tilrettelagt arbeid fremheves som en særlig samfunnsøkonomisk gunstig ordning.