De har jo uansett uførepensjon - En undersøkelse av VTA (FAFO 2008)

FAFO (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning) har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet sett nærmere på gjennomføringen av VTA-tiltaket, og undersøkt hvilke resultater og effekter som oppnås.

Les rapporten her: De har jo uansett uførepensjon.  En undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket VTA.

Rapporten er skrevet av Roland Mandal ved FAFO. Det har vært oppnevnt en referansegruppe som har hatt som mål å kvalitetssikre arbeidet. ASVL har vært representert i referansegruppen med 2 representanter, en fra sekretariatet, og en daglig leder.

Rapporten tar utgangspunkt i 8 utvalgte bedrifter, hvor de har gjennomført kvalitative intervjuer av de daglige lederne, 8 tiltaksansatte og i tillegg 8 ansatte ved NAV lokal.

Rapporten konkluderer med flere ting som er positivt for våre bedrifter, blant annet at det er behov for flere VTA- plasser.

ASVL anbefaler medlemmer å lese rapporten og bruke den aktivt i samarbeidet med NAV.

Rapporten kan bestilles via FAFOs nettsider.