IKT på veien videre

Hvordan kan vi bruke IKT til å gi bedre opplæringsmetoder og tilrettelegging for personer med utviklingshemming? Gjennom prosjektet Doorways vil ASVL og Karde AS øke kunnskapen om IKT som hjelpemiddel.

Doorways var et forsøksprosjekt finansiert av programmet FARVE i NAV. FARVEs formål er å øke kunnskapen og bidra med kunnskapsformidling om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte.

Doorways' hovedmålsetting var å bidra til bedre utvikling og inkludering av mennesker med utviklingshemning i arbeidslivet. Prosjektet tok i bruk og videreforedlet kunnskap og erfaringer fra IKT på veien videre.

IKT som hjelpemiddel

Prosjektet ble utført av Karde AS i samarbeid med ASVL og tre av våre medlemsbedrifter (Fossheim Verksteder ASMasvo AS og MjøsAnker AS). Prosjektleder er Gro Marit Rødevand.

Prosjektet hadde bl.a. følgende delmål:

  1. Utvikle og dokumentere IKT-basert tilrettelegging og opplæring for mennesker med utviklingshemning i overgangen mellom VTA i arbeidsmarkedstiltak og arbeid på ordinære arbeidsplasser.
  2. Gi IKT-støttet opplæring til mennesker med utviklingshemning i nye arbeidsoppgaver.
  3. Demonstrere og rapportere bruken av IKT som hjelpemiddel i opplæringen, basert på tilgjengelig innhold og lavterskelteknologi (PCer og mobiltelefoner med trykkskjerm og audiovisuelt innhold).
  4. Påvirke holdninger og inspirere flere vekstbedrifter med VTA og deres kunder og/eller samarbeidspartnere til å øke overgangen fra VTA til ordinære arbeidsplasser.
  5. Bidra til generell kompetanseøkning om betydningen av IKT-kompetanse for mennesker med utviklingshemning.
  6. Spre resultater og beste praksis.

Doorways startet opp våren 2011 og løp frem til 31.12.2012.

Utgivelser fra prosjektet

Brosjyre
Prosjektet ble presentert i forbindelse med Kardes foredrag på Torshov-seminarene 2011.
Nyhetsbrev 1

Faglige lenker

Organisasjoner

NAV / FARVE

Fossheim Verksteder AS

MjøsAnker AS

Masvo AS (Personalpartner)

Dokumenter

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram 2010–2013. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Sluttrapport fra "IKT på veien videre"

Kontaktinfo: Gro Marit Rødevand, mobil 913 500 96.