Jeg vil ikke stå utenfor - Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne (AFI-notat 10/2011)

I de senere årene har det vært økt fokus på psykisk helse, utdanning og arbeid. På denne bakgrunn har Erfaringskompetanse.no bedt AFI undersøke hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid. Notatet er utarbeidet av Reidun Norvoll, forsker ved AFI.

Det er gjennomført en kvalitativ studie med 31 informanter fra ulike tiltak og stillinger som medarbeider med brukererfaring, og erfaringskonsulent. Notatet beskriver informantenes synspunkter og erfaringer når det gjelder viktigheten av utdanning og arbeid, utfordringer i møte med skole og arbeidsliv og faktorer som er viktig for å komme tilbake til, eller være i utdanning og jobb. De peker også på mulige strategier for å bedre den arbeidsrettede inkluderingen. Avslutningsvis diskuteres implikasjoner for sysselsettingsstrategier og tiltak i tiden fremover.

Les hele notatet her (klikk på bildet for lesevennlig versjon):

Jeg vil ikke stå utenfor - Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne (AFI-notat 10/2011)