Ny rapport med verktøy for forebygging av overgrep

Gjennom SUMO-prosjektet har et team fra voksenrehabiliteringstjenesten utarbeidet planer og verktøy for å forebygge vold og overgrep mot mennesker med utviklingshemming.

I hele 2012 og fram til starten av 2013 har  fire ansatte i voksenhabiliteringstjenestene i Oslo, Hedmark, Helse Førde og Helse Finnmark jobbet med SUMO-prosjektet (Sikring av Utviklingshemmede Mot Overgrep).

Arbeidet er nå oppsummert i en 140 siders tykk rapport, der drøyt halvparten av innholdet består av kartleggingsverktøy, sjekklister, eksempler på handlingsplaner og anbefalinger av tiltak på individ-, tjeneste-/system- og samfunnsnivå. 

Ny rapport med verktøy for forebygging av overgrep

I rapporten presenteres verktøy som prosjektgruppen har utarbeidet spesifikt med tanke på å kunne gjøre en vurdering av hvor sårbar en person med utviklingshemming kan være, og her vurderes både sårbarhetsfaktorer hos vedkommende selv, i vedkommendes miljø og på systemnivå.

- Det gjenstår imidlertid å få systematisk prøvd ut verktøyene i praksis. Det er derfor viktig at de ikke brukes som eneste grunnlag for avgjørende beslutninger vedrørende sikkerhetstiltak, understreker leder Peter Zachariassen fra voksenhabiliteringstjenesten i Oslo.

ASVL vil arrangere to dagskurs om emnet: 12. juni og 1. desember 2014. Sexolog Annie Mathiesen, som har vært i prosjektgruppa, vil holde disse kursene sammen med Anne Sofie Huset Sørhage, attføringsleder ved Indre Sogn ASVO.

Les mer:

SUMO-rapporten

12.06: Forholdsregler som tiltaksarrangør

01.12: Forholdsregler som tiltaksarrangør