Strategiarbeid i praksis

 

Strategiarbeid i praksis
Julia Holm under presentasjonen av oppgaven på ASVLs Høstkonferanse 2012.

Julia Holms powerpoint-presentasjon av oppgaven under ASVLs Høstkonferanse 2012

 

I oppgaven, som er skrevet ved Høgskolen i Hedmarks Master of Public Administration-program, utforskes hovedproblemstillingen:

Hvordan kommer vekstbedrifters strategi til praktisk uttrykk i arbeidshverdagen?

Underspørsmål er:

-Blir visjon, verdier og forretningsidé utøvet etter bedriftens intensjoner?

- Bidrar samarbeid i bedriften til å forankre og utøve det strategiplanen tilsier?

- Arbeides det målrettet med bedriftens, avdelingens og deltakernes målsettinger?

- Hvilken posisjon har vekstbedriftene i sin omverden?

 

Oppgavens funn oppsummeres slik:

-Arbeidsledere baserer valg og avgjørelser på bedriftens strategiske grunnlag

-Planlegging kombinert med fleksibilitet er en styrke for vekstbedriftene

-Målsettinger for avdeling og bedrift kan forsterkes

-Finn samarbeidsformer som forsterker fellesskapsfølelsen