ASVL lanserer iPraksis

INKLUDERENDE BEDRIFT: Den nye praksisdatabasen vil gjøre det langt enklere å skaffe praksisplasser.

ASVL lanserer iPraksis
Mange finner veien til jobb via arbeidspraksis. Foto: Joakim S. Enger

-Vi har lenge vært klar over at det er et stort behov for et slikt verktøy i bransjen, sier Rune Kvarme, seniorrådgiver i ASVL.

Sammen med metodikken i Inkluderende Bedrift, vil praksisverktøyet iPraksis gjøre det mulig for veiledere i ASVL-bedrifter å dele informasjon om ledige praksisplasser, slik at plasser ikke står ledige mens tiltaksdeltakere venter i kø.

Tydelig på hensikten

Metodikken i Inkluderende Bedrift tar utgangspunkt i at bedriften som ønsker å tilby praksisplasser, blir kartlagt grundig. I kartleggingen avklarer man forventninger, hvilke deltakere som passer inn, og har derfor bedre mulighet til å finne god match mellom bedrift og deltaker.

-Både for personen som skal ha praksis og praksisbedriften er det helt avgjørende at man er tydelig på hva som er hensikten med praksisen. I iPraksis vil veilederne kunne se nøyaktig hvilken type praksisplass som er ledig, og hvor, slik at deltakeren får det utbyttet av å være på praksisplass han eller hun virkelig har behov for, understreker Kvarme.

Ulike typer praksis

Metodikken gjør at alle parter vet hva som forventes, og det trygger både veileder, deltaker og arbeidsgiver fordi det er avklart på forhånd hva som er mål og hensikt.

-Praksis kan være alt fra at deltakere som har vært utenfor arbeidslivet over tid, får avklart sin arbeidsevne, til en omforent målsetning om at praksis skal lede til ansettelse. Noen får praksis for å lære bedre norsk, mens andre får reell opplæring og kompetanseheving. I tillegg vil personer med tilrettelagt arbeid kunne få hospiteringspraksis i ordinære bedrifter, forteller Kvarme.

Sertifiseringskurs

iPraksis rulles ut fortløpende gjennom 2018 i form av sertifiseringskurs, og de første kursene går allerede nå i vinter.

Se ASVLs kurskalender for å finne et kurs som passer deg, og meld deg på!

Nyttig verktøy

Mats Halvorsen, leder for marked og produksjon i Åspro, er blant de første som har tatt verktøyet i bruk. Han mener verktøyet har stor nytteverdi når vekst- og attføringsbedriftene sammen skal løfte flere ut i arbeidslivet.

-Jeg liker åpenhetstanken som ligger bak iPraksis, det at ikke hver bedrift holder sine avtaler om praksisplasser for seg, men heller dem deler med de andre i bransjen.

For Halvorsen og mange andre er det også et viktig poeng at verktøyet er enkelt å bruke:

- Det aller beste er at dette er en webapplikasjon. Det betyr at man kan legge inn nye avtaler og opplysninger på telefonen, mens man er ute og snakker med bedrifter, sier han.

-Vi i Åspro kommer til å bruke iPraksis, og vi oppfordrer alle andre i bransjen til å gjøre det samme. Det holder ikke at én bedrift når målet om at 50 prosent av deltakerne i Arbeidsforberedende trening får jobb. Vi må lykkes sammen som bransje.

-Deling av praksisplasser understøtter også NAVs føringer om en større mobilitet i jobbmarkedet, legger Halvorsen til.

Til kursoversikt

 

Publisert