VOX

VOX koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge gjennom "Nasjonal enhet for karriereveiledning. Målet er å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser. Nasjonal enhet for karriereveiledning ble opprettet 1.januar 2011.

 Nasjonal enhet for karriereveiledning ble opprettet 1.januar 2011. Les mer om dette på VOX.