Work Interest Explorer (WIE)

Work Interest Explorer (WIE) er Norges ledende interesseverktøy, med over 27.000 gjennomførte veiledninger med verktøyet i 2012. Verktøyet brukes i dag i over 70 attføringsbedrifter, rundt 50 vekstbedrifter, I NAV, karrieresentre, Forsvaret, skoleverk og private bedrifter.

WIE gir deg en ny verden av muligheter for interesse- og yrkesutforsking. Ved hjelp av kommentarfelter som du og veisøkeren kan skrive i underveis, og basisinnholdet i Wie, vil du også få generert en helt personlig tilpasset rapport. Rapporten fungerer som en grundig og verdsatt dokumentasjon ovenfor NAV.

Work Interest Explorer (WIE)  Work Interest Explorer er en ny generasjons interesseverktøy utviklet av Arne Svendsrud og Nina Hagerup: Karriereverktøy, i samarbeid med profesjonelle miljøer innenfor karriereveiledning, som attføringsfeltet, NAV, karrieresentre og skoleverket. 

Klikk her for å prøve WIE gratis og uforpliktende i tre uker på din bedrift!

Verktøyet er en videreutvikling av tidligere tiders interessetester. Wie er teoretisk forankret etter RIASECsystemet, verdens mest utbredte system for interesseutforsking. Med utgangspunkt i RIASECsystematikken tar Wie interesse- og yrkesutforsking et steg videre. I Wie har du alle nettressurser du trenger for profesjonell interesse- og yrkesutforsking samlet på et sted. Hvert enkelt yrke i Wie er koblet til nettressurser som yrkes og utdanningsbeskrivelser, bilder, filmer, ledige stillingsannonser- og mye mer! Dette gjør at du og veisøkeren kan utforske interesser og yrker interaktivt på nett, samtidig som du er i og bruker Wie systematisk i karriereveiledningsprosessen.

Work Interest Explorer (WIE)

 

Wie kan brukes av veisøker som hjemmearbeid og i én til én veiledning. I tillegg er den, med en egen gruppeadministrasjonstilgang, spesielt tilpasset karriereveiledning i gruppe. I verktøyet kan du laste ned hefter som guider deg gjennom praktiske opplegg for karriereveiledning i gruppe, og  én til én veiledning med Wie. 

Ingen veisøkere er like, og veiledningsbehov kan variere fra person til person. Derfor er Wie er bygget opp av ulike deler, som gjør at du kan velge ut og tilpasse deler av verktøyet som passer veisøker best. Ønsker du en omfattende utforskingsprosess over tid? Eller har du 15 min til rådighet for å utforske et yrke? Valget i Wie er ditt!

I Wie finnes det kommentarfelter som du og veisøkeren kan skrive i gjennom hele veiledningsprosessen. Veisøker kan f.eks. notere ned spesielt interessante yrker, spørsmål til deg som veileder om han jobber hjemme, du som veileder kan skrive inn oppgaver til neste gang, tips, råd osv. Kommentarene, i tillegg til basisinnholdet i Wie, gjør at dere til slutt kan få ut en helt personlig tilpasset rapport, som fungerer som en grundig dokumentasjon og sanntidslogg på hele veiledningsprosessen. Dette fungerer også som en grundig og verdsatt dokumentasjon ovenfor NAV.

For Wie-kurs, se ASVLs kurssider, eller ta kontakt med nina.hagerup@karriereverktoy.no for mer informasjon.

Velkommen!

Work Interest Explorer (WIE)