Om ROS - Ressursorientert samtale

ROS er et verktøy for deg som arbeider med sykemeldte, personer under attføring og/eller arbeidsledige.

Verktøyet består av en strukturert samtale, og ved behov en praktisk arbeidsutprøving. Metoden bidrar til å belyse ressurser og arbeidsmuligheter, og tar utgangspunkt i en gjennomgang av personens hverdagsliv, dagens livssituasjon og vedkommendes egenvurdering av denne. Kartleggingen sammenfattes i en utfyllende rapport, som kommer med konkrete forslag til tiltak.

Mål og hensikt

Målet med en ROS-kartlegging er å gi en grundig beskrivelse av ressurser, muligheter, ønsker og interesser. Hensikten er å synliggjøre forholdet mellom personens ressurser og de forventninger som er i arbeidslivet. Verktøyet bidrar til kvalitetssikring i valg av veien videre.

Hvem passer det for?

Metoden kan være hensiktsmessig for personer som er sykemeldte, eller som har falt ut av arbeidslivet for en periode, og som ønsker sin situasjon vurdert. Konseptet kan også tilbys andre som har behov for en rask avklaring av arbeidsevne.

God kompetanse innen dette fagområdet vil øke kvaliteten på leveranser til NAV og gi bedriften muligheter til å gi tilbud på tiltaksgjennomføringer som utlyses av NAV. 

ASVL tilbyr kurs for ansatte i vekst- og attføringsbedrifter. Søkere til kurs bør ha høyskoleutdanning og erfaring fra attføringsfaglig arbeid og veiledning. Relevant erfaring vil bli vurdert ved manglende høyskoleutdanning.

Her finner du informasjon om kommende kurs

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Wenche Syvertsen på wenche@asvl.no, eller tlf: 22 03 30 55.

Les også artikkel om ROS i magasinet Inkludering og Mangfold

- Ser klart behov for ROS

- Ser klart behov for ROS

ROS-metoden blomstrer i vekst- og attføringsbedrifter landet over. Bransjen har nå over 200 sertifiserte utredere, og mange står i kø for å delta på kurs.Les mer

Finner veien videre med ROS

Finner veien videre med ROS

Å leve på stønad og ikke vite noe om fremtiden, er en tøff situasjon å være i. Med ROS-metoden kan personene det gjelder effektivt få kartlagt sine evner, samtidig som NAV får et stødig underlag for å peke ut veien videre.Les mer

Samtalen som viser mulighetene

Samtalen som viser mulighetene

Det tar tid å finne ut hvordan man best kan hjelpe personer som sliter i ytterkanten av arbeidslivet. Men når NAV bestiller en ROS-samtale, får de en nyttig rapport som kan peke ut veien videre. Her får brukerens perspektiv komme frem.Les mer