- Ser klart behov for ROS

ROS-metoden blomstrer i vekst- og attføringsbedrifter landet over. Bransjen har nå over 200 sertifiserte utredere, og mange står i kø for å delta på kurs.

På kursrommet på Hotel Bristol i Oslo er stemningen god og engasjementet stort. 14 kursdeltakere er samlet for å lære seg å bruke ROS-metoden, som er et verktøy for å kartlegge arbeidsevne.

- Ser klart behov for ROS
ROS-kartleggingen gir et detaljert bilde av «24-timersmennesket».

- Jeg har hørt mye bra om ROS av kolleger i bransjen, og er her fordi jeg ønsker å styrke kompetansen min når det gjelder utredning og kartlegging. I tillegg er det veldig fint å møte andre folk i bransjen, utveksle erfaringer og bygge nettverk, sier Lisbeth Karlsen, arbeidsleder ved Vekst Nordkapp. 

Randi Larsen, avdelingsleder ved Miljøhuset Gnisten AS i Nittedal er enig, og legger til: 

- Det viktige for meg er å se på hvordan vi kan kompensere NAV i arbeidet med å gi brukere en god avklaring, og at vi får et godt verktøy som gjør det lettere for brukerne å komme seg videre i livet, sier hun.

Sterkt deltakerfokus

ROS-metoden er utviklet av ASVL, og består kort fortalt av en grundig kartleggingssamtale og en praktisk arbeidsutprøving. Hele prosessen tar normalt 1 + 3 dager, og må utføres av en sertifisert utreder. I samtaledelen får personen det gjelder anledning til å fortelle om alle deler av livet sitt. Slik får utrederen et usedvanlig detaljert bilde av vedkommende, og kan lettere sette inn innsatsen der det trengs.

Randi Larsen, som har mange års erfaring fra NAV, mener nettopp det sterke deltakerfokuset skiller ROS fra en del andre metoder.  

-   Jeg har sittet i mange rådgivende utvalg (RU) for NAV i flere kommuner, og ser klart behovet for ROS. Her får deltakerne virkelig eie sin sak, og det er kjempeviktig for motivasjonen til å gjøre endringer. Samtidig får vi en veldig konkret rapport, som vi kan bruke videre til å anbefale tiltak, eller å anbefale at vedkommende skal ha uførepensjon.

Både Larsen og Karlsen ivrer etter å ta i bruk verktøyet.

- Det blir spennende, men det blir nok også ganske krevende å gjennomføre samtalene, mener Karlsen.

- Jeg håper vi kan tilby ROS-samtalen til NAV og kanskje til andre bedrifter i bygda, sier Larsen.

 
 
- Ser klart behov for ROS
Fornøyde kursdeltaker: Randi Larsen (t.v.) og Lisbeth Karlsen.