Ny samarbeidsavtale med McDonald´s Norge

ASVL og McDonald´s har tegnet en ny samarbeidsavtale, med det formål å bedre funksjonshemmedes mulighet for arbeidspraksis og eventuell jobb på hamburgerkjedens restauranter i Norge.

- Vi synes det er veldig hyggelig at vi har inngått en ny avtale med ASVL om å hjelpe mennesker med redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet ved å tilby dem arbeidspraksis og eventuell jobb hos oss, sier Benedicte Solhjell, HR-direktør i McDonald´s Norge.

Hun mener hamburgerkjeden er en mangfoldig bedrift, som kan tilby arbeidspraksis og jobb til folk flest. Mangfold er også en viktig del av rekrutteringsprosessen.

- Kundene våre representerer et rikt mangfold, og vår strategi er at våre medarbeidere skal gjenspeile kundemassen. Våre medarbeidere melder tilbake at noe av det beste ved å jobbe for McDonald’s er det gode arbeidsmiljøet og at man jobber sammen med så mange ulike mennesker, sier Solhjell. 

Ny samarbeidsavtale med McDonald´s Norge  Benedicte Solhjell, HR-direktør i McDonald´s Norge, og Dag Sandvik, direktør i ASVL. 
74 restauranter

Med avtalen får mange av ASVLs medlemsbedrifter en ny god arena å drive attføring og tilrettelagt arbeid på.

- Det som er fint med denne avtalen er at den gir bedriftene en veldig fin arena både for attføringstiltak som Arbeid med bistand (AB) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), men også for ansatte i Varig tilrettelagt arbeid, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Det at hamburgerkjeden har 74 restauranter fra Kristiandsand i Vest-Agder til Steinkjer i Nord-Trøndelag, gjør at tilbudet om hospitering og mulig arbeid, er tilgjengelig for mange vekst- og attføringsbedrifter.

- Vi håper derfor at mange griper denne muligheten, sier Sandvik.

Høyt fokus på markedsføring

- Vi har nå høyt fokus på å nå ut til de ulike gruppene, og våre hjemmesider vil være vår viktigste kommunikasjonskanal.

Det er det lokale ASVL-medlem som må ta initiativ overfor McDonald´s Norge, når de har aktuelle arbeidstagere/tiltaksdeltakere.

Kontaktperson er HR-ansvarlig i McDonald´s Norge, Benedicte Solhjell, tlf: 91 67 04 72, eller e-post benedicte.solhjell@no.mcd.com.

Avtaledokumenter