Samarbeidsavtale med MAX Hamburger

Avtalen gir tiltaksdeltakere i ASVLs medlemsbedrifter mulighet for arbeidspraksis og eventuell jobb innen MAX Hamburger-kjeden.