ASVL sendte 15. september brev til forhandlingsdelegasjonene i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Slik lyder brevet:

Dette er det enkelt å bli enige om

Vi i ASVL vil gjerne gratulere rødgrønn side med valgseieren, og regner med at dere er enige med oss om at seier forplikter! 

Som arbeidsgiver – og interesseforening for vekst- og attføringsbedrifter er vi opptatt av å gjøre arbeid mulig for alle. Det er vi fordi vi ser hver eneste dag at det å ha en jobb, er det aller viktigste inkluderingstiltaket. Og det aller viktigste tiltaket for å redusere forskjeller. 

Vi vet at dere deler vårt syn på dette. Derfor foreslår vi tre punkter dere allerede nå kan skrive inn i regjeringsplattformen. Tre punkter som sikrer at flere blir invitert inn i arbeidslivet, og som vi tror dere enkelt kan bli enige om, dere imellom. Tre punkter som en eller flere av dere allerede har programfestet.

1 Jobbgaranti for unge utviklingshemmede

Visste dere at 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten jobb? 

Det kan dere gjøre noe med nå. Arbeiderpartiet har programfestet en jobbgaranti for personer  med funksjonsnedsettelser under 30 år. En slik garanti vil gi unge utviklingshemmede og foreldrene deres en trygghet for fremtiden.

2 Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber i året

Mange har behov for mye oppfølging og tilrettelegging på jobb. Tilrettelagte arbeidsplasser i vekstbedrifter svarer på dette behovet. Senterpartiet har foreslått en opptrappingsplan, og både SV og Arbeiderpartiet vil prioritere tilrettelagte arbeidsplasser (Tiltaket Varig tilrettelagt arbeid). Men hvor mange er nok? 

Vi i ASVL har regnet på det. Bare for å ta unna avgangskullene fra videregående skole trengs 1.000 nye tilrettelagte jobber årlig, og da har vi ikke regnet med alle de som allerede står i kø for å få en jobb.

3 Prioritering av tiltaksplasser der folk bor 

Regjeringen dere erstatter, kuttet tiltaksplasser i tiltaket Arbeidsforberedende trening. Dette er et viktig lavterskeltilbud for de arbeidssøkerne som trenger mest bistand for å komme i jobb eller utdanning. De kuttet altså for de mest utsatte, og de kuttet mest i distriktene. Det tror vi ikke dere vil gjøre. Eller hva Vedum? 

Vi tror dere kan bli enige om 

  • At vi trenger en jobbgaranti for mennesker under 30 år med funksjonsnedsettelser 
  • Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser for personer som trenger den oppfølgingen og den tryggheten det gir å jobbe i en vekstbedrift, slik at alle som har behov for en slik jobb kan få det
  • At NAV ikke skal kutte i tiltaket Arbeidsforberedende trening, men prioritere det.

Dere bestemmer fremtidens arbeidsmarkedspolitikk

Vi er glad for at partiene mener arbeidsmarkedspolitikken fortsatt bør være statlig, og ønsker en tillitsreform velkommen. Lokale NAV-kontorer vet best hvilke tiltak som trengs for at flere skal komme i arbeid, og samarbeider godt med vekst- og attføringsbedrifter. En tillitsreform bør også handle om å bygge videre på en kompetent attføringssektor, slik at NAV og bedriftene sammen kan løse utfordringene med utenforskap. 

Arbeidssøkere som trenger mye bistand for å komme i jobb, må få den bistanden fra lokale tiltaksarrangører som tenker forutsigbarhet og langsiktighet, og ikke fra pop-up bedrifter som melder seg i forbindelse med anbudsutsetting. 

Det handler om å høste fruktene av at norske lokalsamfunn har offentlig eide bedrifter som ikke tenker på utbytte og profitt, og som prioriterer ett mål over alle andre: å sikre at hver enkelt medarbeider kan nå sitt fulle potensiale.