Elever har hatt lovfestet rett til videregående opplæring, men ikke rett til opplæring fram til å fullføre og bestå.

Gjennom Fullføringsreformen blir videregående opplæring utvidet ved at man fjerner tidsbegrensningen på tre år.

ASVLs innspill ble presentert i en høring på Stortinget våren 2021.

Her kan du lese vårt høringsnotat

Reformen ble vedtatt av Stortinget våren 2021.