Regjeringen satte ned et utvalg som skulle vurdere Norge skulle vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene ville påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025.

Utvalget ble ledet av Jon Gunnar Pedersen

Les utvalgets rapport

Her kan du lese ASVLs høringssvar