ASVL sendte 9. august 2022 et skriftlig innspill til den kommende storingsmeldingen om menneskerettighetene til personer med utviklingskemming til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Du kan lese ASVLs innspill her.