ASVL sendte 9. august 2022 et skriftlig innspill til den kommende stortingsmeldingen om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Du kan lese ASVLs innspill her.