Finansministeren sier det ikke er aktuelt med fritak for beskatning av bonuslønn i Varig tilrettelagt arbeid.

Siv Jensen Foto Børge Sandnes Frp Media.jpg

Det var stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad som tok opp spørsmålet om skatt for VTA-ansatte med finansministeren.

I et skriftlig spørsmål som nå ligger ute på stortinget.no, kan man se hva KrF-representanten spurte om.

Han påpekte at bonuslønnen til VTA-ansatte er ment å være et insentiv for å gå på jobb, og trakk frem det uheldige i at denne lønnen nå blir beskattet. 

«Vil statsråden vurdere et forslag om at ansatte i Varig tilrettelagt arbeid fritas for skatt på bonuslønnen?», spurte Ropstad.

Forslaget ble avvist av Finansdepartementet. 

Les begrunnelsen

ASVL er ikke tilfreds med svaret fra Finansdepartementet, og arbeider nå tverrpolitisk for å løfte frem denne saken i debatten om utilsiktede virkninger av Uførereformen, som går i Stortinget senere denne våren. Vi holder dere oppdatert om utviklingen.