Sentrale emner

  • Kurset gjør kursdeltaker i stand til å drive med opplæring på basiskompetansefeltet.
  • Hva innebærer det å jobbe  med basiskompetansevansker for voksne på et arbeidsmarkedstiltak?
  • Lær deg å jobbe med lese-/skrivevansker hos tiltaksdeltakere
  • Lær deg å jobbe med praktisk norskopplæring for minoritetsspråklige
  • Lær deg å jobbe med matematikk og tallbehandling hos tiltaksdeltakere

Kurset BkV-Basiskompetanse i Vekstbedrift er for veiledere som ønsker å jobbe med opplæringsbiten innenfor basiskompetanseområdet, og deltagelse på dette kurset er en forutsetning for å være med i BkV-nettverket i ASVL.Vi anbefaler at deltakerne på dette kurset har erfaring- og/ eller undervisningskompetanse, men understreker at det er opp til Vekstbedriften i samråd med sitt NAV-kontor å definere hvilken formalkompetanse som godkjennes for å drive opplæring innenfor basiskompetanseområdet. Hvis bedriften ønsker å dekke både kartlegging og opplæring i basiskompetanse selv anbefaler vi deltagelse på både kurset Basiskompetansekartlegging og Basiskompetanseopplæring.

Kursleder

RUNE KVARME, Seniorrådgiver

Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter. I 2007 etablerte han Læringsnettverket i bransjeforeningen attføringsbedriftene, og har samarbeidet tett med landets ledende fagmiljøer for å etablere et fagmiljø innenfor basiskompetanseområdet.

Nøkkelinformasjon

Målgruppe: For de som skal jobbe med basiskompetanseopplæring mot tiltaksdeltakere.
Dato: 2., 3., 9. og 10. september
Klokkeslett: kl 09.00-12.o0 (alle 4 dager)
Plattform: Google Meet
Pris: 2 200 kroner

Program

Program kommer

Påmelding

Meld deg på her

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere. Kurset tar maks 20 deltakere.

Du vil få en bekreftelse i form av en kalenderinvitasjon etter påmelding. Denne invitasjonen må du godkjenne for å kunne delta på webinaret. Informasjon for fremgangsmåte ved deltakelse blir sendt ut til de påmeldte nærmere kursstart.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.