Nå må det en opptrappingsplan på plass!

Aftenbladet hadde denne uken reportasje om Varig tilrettelagt arbeid. 

Avisen skrev at få var like heldige som Hilde Haaland. Haaland har Downs syndrom og jobber fulltid i en barnehage. Opplysninger fra NAV-kontorene i 15 rogalandskommuner viste at 135 personer sto på venteliste for å få Varig tilrettelagt arbeid.

Det er all grunn til å tro at behovet i Rogaland er mye større. For fem år siden konkluderte en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet med at det mangler 2000 og 5000 plasser på landsbasis, og det er store mørketall. Siden da har de årlige bevilgningene til nye plasser vært altfor små.

Tallet er usikkert fordi mange av dem som kunne hatt nytte av en VTA-plass ikke vet om tilbudet.

Regjeringen vil trolig sette av penger til 125 nye plassser neste år, i tillegg til 75 nye plasser til et treårig forsøk der kommunene får ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid.

Dette er åpenbart for lite, og vi i ASVL mener at det nå må på plass en opptrappingsplan.

Så mange som mulig må få delta i arbeidslivet med det det innebærer av plikter, rettigheter og stolthet. Det betyr mye for mennesker å si at de har en jobb å gå til. Dette er også mennesker som i aller høyeste grad bidrar til verdiskapning i samfunnet.

Aftenbladet har snakket med Arbeidpartiets Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Rogaland. Også han mener det er på høy tid med et skikkelig løft.

– Dette er en gruppe som er helt glemt. Arbeiderpartiet foreslo i 2017-budsjettet 300 flere VTA-plasser. Det betyr enormt mye for folk å ha en jobb å gå til, både helsemessig og sosialt, og vi har i mange år etterspurt en styrking av ordningen for å gi flere et jobbtilbud, sier Soltvedt.

Stavanger Aftenblad - papirutgaven 20. Sep. 17side 12.jpg