En av fordelene ved å være medlem i ASVL er at din bedrift har prisfordeler på en rekke varer og tjenester. Blant annet har vi gode avtaler på bedriftshelsetjeneste, datautstyr, hotellovernattinger, spørreskjemaverktøy, ledelseskurs, samlinger i organisasjonsutvikling, organisasjonsanalyse m.m. Se her for oversikt:

Rettshjelp

ASVL betaler bedriftenes utgifter til egen advokat i oppsigelsessaker mot en egenandel på kroner 10.000. Forutsetningen er at bedriften har tatt kontakt med ASVL før oppsigelse er gitt og fulgt de råd ASVL har gitt før og i løpet saken. Ta kontakt med dag@asvl.no. Telefon 22 03 30 57/95 12 64 27.

Personvern og datasikkerhet

ASVL har inngått en avtale med programleverandøren Avans. Leverandøren tilbyr et journalsystem som ivaretar en sikker og funksjonell håndtering av personopplysninger.

Avtalen omhandler produktene Ad Opus og Ad Opus Light. Begge produktene inkluderer ASVLs dokumentmalpakker for VTA og AFT. Dokumentmalene et tilgjengelige kun for ASVL sine medlemmer og du finner de på ASVLs lukkede medlemssider.

I tillegg har ASVL og Avans Soma sammen utviklet iPraksis. En portal hvor man enkelt kan legge ut og finne ledige praksisplasser for dine deltakere. iPraksis vil fungere som et bedriftsarkiv både til frittstående bedrifter, men også som en integrasjon til Ad Opus.

En annen tjeneste som kommer ASVLs medlemmer til gode er Ad Voca. Ad Voca er et verktøy som skaper trygg og effektiv samhandling mellom alle involverte parter i et tiltaksløp uten å gå på bekostning av GDPR eller kravene i databehandleravtalen til NAV. Ad Voca sparer behandler og deltaker tid og det legger til rette for god dialog før, under og etter behandling.  Les mer hos Avans Soma AS.

Bedriftshelsetjeneste

Avonova
Avonova er Norges største bedriftshelsetjeneste med store og små kunder, over hele landet. Gjennom å se virksomheter og mennesker i et helhetlig helseperspektiv, bidrar vi til å gjøre folk friskere og skape sunne, effektive og sikre arbeidsmiljøer.

Avonova er godt etablert som Norges ledende leverandør av bedriftshelsetjenester, og har et bredt utvalg av åpne og bedriftsinterne HMS-kurs. Kursene henvender seg til både ledere, verneombud, AMU-representanter og HR-medarbeidere, og bidrar til å sørge for at virksomheten holder seg innenfor Arbeidsmiljøloven.

I Avonova kombinerer vi høy faglig kompetanse med et bredt og variert treningstilbud for alle nivåer. Tenk helhet. Få overskudd.

Avtalen er fremforhandlet av Prego. Kontakt Thor Lasse Løland (tl@prego.no) for mer informasjon.

Digital oppfølging i tiltaksarbeid

Dokker
I en tid der våre viktigste mantra er sosial distansering og færrest mulig nærkontakter, tvinger det seg fram nye løsninger. Det er sagt at den pågående pandemien vil fremskynde digitaliseringen av samfunnet med flere år. Dokker er utviklet i samspill med både veiledere og deltakere. Vi har vektlagt enkelhet og stor grad av brukermedvirkning. Brukermedvirkning er et av de viktigste ordene som NAV og andre myndigheter benytter når de skal beskrive den best mulige prosess i tiltaksarbeid.Dette handler selvsagt om at den enkelte person som er på tiltaksarbeid, må bli tatt med på råd. Men det handler også om det ansvar hver enkelt må ta for egen læring og utvikling.

Med Dokker tar vi brukermedvirkning til et nytt nivå. Tiltaksarbeid blir enklere, mer oversiktlig, mer spennende og utviklende.
Dokkers nettside.

Kopiering

Kopinor
Enkel og rimelig tilgang til lovlig kopiering av alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk. Informasjon om kopieringsavtalen finner man på Kopinors nettside.

2018-03-26 Logobilde_Matrix_Insurance.png

Spesialtilpassede forsikringer

Benytt deg av dine unike medlemsfordeler. Som ASVL-medlem har du tilgang til forsikringer tilpasset din næringsvirksomhet med noen av markedets beste betingelser. Matrix’ unike yrkesskadeforsikring er utviklet for å gi deg litt mindre bekymringer ved en skade. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program og gir deg en rekke fordeler hvis det inntreffer en ulykke.

Yrkesskadeforsikring fra kr 88,-.

Høydeskrekk er helt vanlig. Høyere forsikringspremier er dessverre også ganske vanlig. Sjekk ut 5 gode grunner for hvorfor du bør velge Matrix for å få lavere forsikringspremier!

Digital jobbsøkerkursing

ASVL har fremforhandlet en avtale med rekrutteringsselskapet MeyerHaugen som tilbyr digital jobbsøkerkursing.
Det digitale kurset er utviklet for å gi kursdeltakeren bedre jobbsøkerkompetanse, og slik hjelpe flere i jobb, uten å være avhengig av å møte dem fysisk. Gjennom avtalen vil ASVL-medlemmer få veldig gunstige priser på fri tilgang til å bruke det digitale kurset ut mot menneskene de hjelper.

Lytt til minipodcast som forklarer mer om hvordan kurset er bygget opp og kan brukes

Les mer om avtalen

Kartleggingsverktøy og basiskompetanseopplæring

NetPed
ASVL har inngått en rabattavtale med NetPed på lisenser. For å se avtalen må du logge deg inn på våre lukkede medlemssider. I tillegg har NetPed og ASVL egen avtale om kjøp av basiskompetanseopplæring med svært gunstige priser. Se mer på våre lukkede medlemsider.

CV-verktøy for kandidater og veiledere

Personlig CV
ASVL-medlemmer får rabatterte priser på CV-verktøyet Personlig CV. Ved hjelp av dette verktøyet kan jobbsøkerne bruke tiden på innholdet i CV-en i stedet for maler. I tillegg gjør verktøyet samhandlingen mellom jobbsøker og jobbveileder rundt CV enklere.  Se medlemstilbud.

Innkjøpsavtaler

Prego AS
Firmaet fremforhandler innkjøpsavtaler til bruk for arbeidsmarkedsbedrifter organisert i ASVL.

Programvareløsninger

Proplan effektiviserer virksomheter
I over 25 år har Proplan gitt råd, implementert og utviklet programvareløsninger. Proplans kompetanse og løsninger forenkler viktige prosesser i bedriftene. Proplan Tiltak er et program for tiltaksarrangører som hjelper jobbsøkere med å komme ut i arbeid. En egen styringsgruppeblant kundene er med og videreutvikler programmet. Hovedproduktet dekker det meste av funksjonalitet en tiltaksbedrift trenger. Programmet kan også integreres mot timeføringsprogrammer og andre program.

Software/ SurveyQuestBack
Samarbeidsavtale QuestBack AS, som er markedsledende i Norge og Europa på digitalt verktøy for innhenting av tilbakemeldinger. Se rammeavtalen her.

Hotell

Scandic Hotels AS
Avtalen gjelder individuell overnatting i Norge for ansatte og deres datterselskap i ASVL. Send oss en e-post eller logg deg inn på våre lukkede medlemssider for å få rabattkode/avtalenummer.

Medlemstilbud på Sticos Personal, et brukervennlig personalsystem som hjelper deg oppfylle lovpålagte krav og sikrer gode rutiner i bedriften. Se medlemstilbud.

Software/Survey

SurveyXact spørreskjemaverktøy
Avtale med Rambøll Management om bruk av spørreskjemaverktøyet SurveyXact. Se avtale.

Hotell

Thon Hotels
Thon Hotels og First Hotels tilbyr mer enn 60 hoteller i Norge, Sverige, Brussel og Rotterdam. Send oss en e-post eller logg deg inn på våre lukkede medlemssider for å få rabattkode/avtalenummer.