En av fordelene ved å være medlem i ASVL er at din bedrift har prisfordeler på en rekke varer og tjenester. Blant annet har vi gode avtaler på bedriftshelsetjeneste, datautstyr, hotellovernattinger, spørreskjemaverktøy, ledelseskurs, samlinger i organisasjonsutvikling, organisasjonsanalyse m.m. Se her for oversikt:

Spesialtilpassede forsikringer

2018-03-26 Logobilde_Matrix_Insurance.pngBenytt deg av dine unike medlemsfordeler. Som ASVL-medlem har du tilgang til forsikringer tilpasset din næringsvirksomhet med noen av markedets beste betingelser. Matrix’ unike yrkesskadeforsikring er utviklet for å gi deg litt mindre bekymringer ved en skade. ASP står for Aktivt Skadereduserende Program og gir deg en rekke fordeler hvis det inntreffer en ulykke.Yrkesskadeforsikring fra kr 88,-.Høydeskrekk er helt vanlig. Høyere forsikringspremier er dessverre også ganske vanlig. Sjekk ut 5 gode grunner for hvorfor du bør velge Matrix for å få lavere forsikringspremier!

Til din tiltaksgjennomføring

Kartleggingsverktøy for karriereveiledning

ASIAS er et digitalt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger syndrom / Autismespekterforstyrrelser. Verktøyet er utviklet av Spesialistbedriften AS, i samarbeid med psykolog Arne Svendsrud. Hensikten og gevinsten ved å bruke verktøyet er flere, men det viktigste formålet er å gi et grunnlag for å ta karrierevalg som utnytter de åpenbare styrkene til kandidaten, samtidig som de er forenelige med utfordringene diagnosen gir den enkelte.

ASIAS har tre hovedfunksjoner:
1. Kartlegge styrker og få frem individuelle behov for tilpasninger i arbeid og studier
2. Danne grunnlag for gode og tilpassede valg av utdanning
3. Kunne utøve god jobbmatch

Les mer om ASIAS

ASVL-medlemmer får flere medlemsfordeler dersom de vil ta i bruk ASIAS.

Link til ASIAS-presentasjon (ASVL – webinar).

 

Personvern og datasikkerhet

ASVL har avtale med programleverandøren Carasent. Leverandøren tilbyr et journalsystem som ivaretar en sikker og funksjonell håndtering av personopplysninger. Avtalen omhandler produktene  produktene Ad Opus og Ad Opus Light. Begge produktene inkluderer ASVLs dokumentmalpakker for VTA og AFT. Dokumentmalene et tilgjengelige kun for ASVL sine medlemmer og du finner de på ASVLs lukkede medlemssider. I tillegg har ASVL og Carasent sammen utviklet iPraksis. En portal hvor man enkelt kan legge ut og finne ledige praksisplasser for dine deltakere. iPraksis vil fungere som et bedriftsarkiv både til frittstående bedrifter, men også som en integrasjon til Ad Opus. En annen tjeneste som kommer ASVLs medlemmer til gode er Ad Voca. Ad Voca er et verktøy som skaper trygg og effektiv samhandling mellom alle involverte parter i et tiltaksløp uten å gå på bekostning av GDPR eller kravene i databehandleravtalen til NAV. Ad Voca sparer behandler og deltaker tid og det legger til rette for god dialog før, under og etter behandling. Les mer om Carasent på http://carasent.no

Dokker

I en tid der våre viktigste mantra er sosial distansering og færrest mulig nærkontakter, tvinger det seg fram nye løsninger. Det er sagt at den pågående pandemien vil fremskynde digitaliseringen av samfunnet med flere år. Dokker er utviklet i samspill med både veiledere og deltakere. Vi har vektlagt enkelhet og stor grad av brukermedvirkning. Brukermedvirkning er et av de viktigste ordene som NAV og andre myndigheter benytter når de skal beskrive den best mulige prosess i tiltaksarbeid.Dette handler selvsagt om at den enkelte person som er på tiltaksarbeid, må bli tatt med på råd. Men det handler også om det ansvar hver enkelt må ta for egen læring og utvikling.Med Dokker tar vi brukermedvirkning til et nytt nivå. Tiltaksarbeid blir enklere, mer oversiktlig, mer spennende og utviklende.
Dokkers nettside.

 

 

Kartleggings- og karriereveiledning

InFlow24 er et digitalt verktøy med metoder for HR og karriereveiledning.

Forskning viser at personer med et høyt nivå av karriereutforsking har større sannsynlighet for å ha høy motivasjon for karriereutvikling, fordi de tydeligere kan se sammenheng mellom læring og utvikling av egne styrker og utfordringer.

InFlow24 tilbyr medlemspriser på lisenser og sertifiseringer, som du får ved å oppgi at du er medlem hos ASVL. Dersom du allerede har avtale og/eller lisensavtaler, vil nye priser gjelde fra neste fornyelse.

Digital jobbsøkerkursing

ASVL har fremforhandlet en avtale med rekrutteringsselskapet MeyerHaugen som tilbyr digital jobbsøkerkursing.
Det digitale kurset er utviklet for å gi kursdeltakeren bedre jobbsøkerkompetanse, og slik hjelpe flere i jobb, uten å være avhengig av å møte dem fysisk. Gjennom avtalen vil ASVL-medlemmer få veldig gunstige priser på fri tilgang til å bruke det digitale kurset ut mot menneskene de hjelper.

Lytt til minipodcast som forklarer mer om hvordan kurset er bygget opp og kan brukes

Les mer om avtalen

Kartleggingsverktøy og basiskompetanseopplæring

NetPed
ASVL har inngått en rabattavtale med NetPed på lisenser. For å se avtalen må du logge deg inn på våre lukkede medlemssider. I tillegg har NetPed og ASVL egen avtale om kjøp av basiskompetanseopplæring med svært gunstige priser. Se mer på våre lukkede medlemsider.

CV-verktøy for kandidater og veiledere

Personlig CV
ASVL-medlemmer får rabatterte priser på CV-verktøyet Personlig CV. Ved hjelp av dette verktøyet kan jobbsøkerne bruke tiden på innholdet i CV-en i stedet for maler. I tillegg gjør verktøyet samhandlingen mellom jobbsøker og jobbveileder rundt CV enklere.  Se medlemstilbud.

 

 

Kartleggings- og karriereverktøy

Profesjonell veiledning med Profråd Karriereverktøy bidrar til en bred og helhetlig ressurs­kartlegging. Det handler om å veilede mennesker til å ta bevisste, meningsfulle og fremtidsrettede valg.

Profråd tilbyr medlemspriser på lisenser og sertifiseringer, som du får ved å oppgi at du er medlem hos ASVL. Dersom du allerede har avtale og/eller lisensavtaler, vil nye priser gjelde fra neste fornyelse.

Programvareløsninger

Proplan effektiviserer virksomheter
I over 25 år har Proplan gitt råd, implementert og utviklet programvareløsninger. Proplans kompetanse og løsninger forenkler viktige prosesser i bedriftene. Proplan Tiltak er et program for tiltaksarrangører som hjelper jobbsøkere med å komme ut i arbeid. En egen styringsgruppe blant kundene er med og videreutvikler programmet. Hovedproduktet dekker det meste av funksjonalitet en tiltaksbedrift trenger.

ASVL-medlemmer får 30% rabatt på abonnementslisenser, når Proplan Tiltak og Prosesstyringsmodulen kjøpes sammen.

Personalsystem

Medlemstilbud på Sticos Personal, et brukervennlig personalsystem som hjelper deg oppfylle lovpålagte krav og sikrer gode rutiner i bedriften. Se medlemstilbud.

Bedriftshelsetjeneste


Avonova er Norges største bedriftshelsetjeneste med store og små kunder, over hele landet. Gjennom å se virksomheter og mennesker i et helhetlig helseperspektiv, bidrar vi til å gjøre folk friskere og skape sunne, effektive og sikre arbeidsmiljøer.Avonova er godt etablert som Norges ledende leverandør av bedriftshelsetjenester, og har et bredt utvalg av åpne og bedriftsinterne HMS-kurs. Kursene henvender seg til både ledere, verneombud, AMU-representanter og HR-medarbeidere, og bidrar til å sørge for at virksomheten holder seg innenfor Arbeidsmiljøloven.I Avonova kombinerer vi høy faglig kompetanse med et bredt og variert treningstilbud for alle nivåer. Tenk helhet. Få overskudd.Avtalen er fremforhandlet av Prego. Kontakt Thor Lasse Løland (tl@prego.no) for mer informasjon.

Rettshjelp


ASVL betaler bedriftenes utgifter til egen advokat i oppsigelsessaker mot en egenandel på kroner 10.000. Forutsetningen er at bedriften har tatt kontakt med ASVL før oppsigelse er gitt og fulgt de råd ASVL har gitt før og i løpet saken. Ta kontakt med dag@asvl.no. Telefon 22 03 30 57/95 12 64 27.

Innkjøpsavtaler


Prego AS
Firmaet fremforhandler innkjøpsavtaler til bruk for arbeidsmarkedsbedrifter organisert i ASVL.

Overnatting

Scandic Hotels AS
Avtalen gjelder individuell overnatting i Norge for ansatte og deres datterselskap i ASVL. Send oss en e-post eller logg deg inn på våre lukkede medlemssider for å få rabattkode/avtalenummer.

Thon Hotels
Thon Hotels og First Hotels tilbyr mer enn 60 hoteller i Norge, Sverige, Brussel og Rotterdam. Send oss en e-post eller logg deg inn på våre lukkede medlemssider for å få rabattkode/avtalenummer.

Surveyverktøy

SurveyXact spørreskjemaverktøy
Avtale med Rambøll Management om bruk av spørreskjemaverktøyet SurveyXact. Se avtale.


QuestBack
Samarbeidsavtale QuestBack AS, som er markedsledende i Norge og Europa på digitalt verktøy for innhenting av tilbakemeldinger. Se rammeavtalen her.

Kopiering

Kopinor
Enkel og rimelig tilgang til lovlig kopiering av alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk. Informasjon om kopieringsavtalen finner man på Kopinors nettside.