Blir du med på Fagkonferansen?

Vi håper å se deg 18. - 19. mars på Gardermoen!

ASVLs Fagkonferanse er årets store møteplass for veiledere og andre fagpersoner i vekst- og attføringsbedrifter.

Årets konferanse har vi kalt Vi gjør arbeid mulig for alle 2020- innovasjon og samarbeid.

Til program og påmelding

Dag 1
Du lærer mer om hvordan digitalisering endrer måten både bransjen og NAV jobber på, og får inspirasjon til hvordan du kan jobbe med digitalisering i din bedrift.

Vi legger opp til to ulike delseminarer. Dersom du jobber med tilrettelagt arbeid, får du høre hvordan Lipro har jobbet for å sikre at tiltaksansatte får mulighet til å jobbe i eksternt næringsliv. I tillegg får du høre hvordan iVekst driver målrettet fagopplæring til ansatte i tiltaket.

For deg som velger vårt delseminar om AFT-tiltaket, lærer du mer hvordan Inko har brukt Inkluderende Bedrift og iPraksis for å skape gode relasjoner med lokalt næringsliv. iFokus forteller hvordan bedriften jobber for å kartlegge og styrke karriereferdigheter hos AFT-deltakerne.

Dag 2
Styreleder i ASVL Geir Lippestad holder innlegg om verdien av å gjøre arbeid mulig for alle.
Denne dagen lærer du mer om diagnoser innen psykiske lidelser. Du får også det nyeste innen forskning på inkludering av de unge: Hva er det arbeidsgiverne er opptatt av?

Jørn Moe fra Herøy ASVO har fått med seg kommunens ordfører. Samarbeidet bedriften og kommunen har om aktivitetsplikt kommer innbyggerne til gode!

Til program og påmelding