Mener forslaget innebærer diskriminering.

Diskriminering.jpg

Brukerorganisasjonene Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Unge funksjonshemmede, Norges Handikapforbund og Autismeforeningen i Norge har sendt brev til tillitsvalgte i Venstre og Frp.

Hensikten er å advare mot konsekvensene av å overføre ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid fra stat til kommune.

Regjeringen utreder for tiden et forslag om en slik overflytting i forbindelse med Kommunereformen

Dersom forslaget blir realisert vil det innebære at Varig tilrettelagt arbeid blir det eneste arbeidsmarkedstiltaket uten statlig forankring. 

Dette er “diskriminering av mennesker med utviklingshemning og andre grupper som er lengst fra det ordinære arbeidsmarkedet”, heter det i brevet fra organisasjonene.

ASVL støtter fullt opp om initiativet fra brukerorganisasjonene og berømmer initiativet.

Les brevet til Venstres tillitsvalgte

Les brevet til Frps tillitsvalgte