Gro Kvernø, Vidar Oskarsson og Kirsti Anne Lillerødvann hos Dalpro. Foto: Cecilia Brurok / Hitra-Frøya

50 prosent av de som fullførte Arbeidsforberedende trening hos Dalpro i 2021, ble skrevet ut til utdanning eller jobb, skriver Hitra-Frøya.

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for jobbsøkere som trenger mye bistand for å finne sin vei til arbeidslivet.

Fagleder hos Dalpro, Gro Kvernø, sier til avisen at det er flere forklaringer på at de har lyktes. 

Bedriften har jobbet målrettet med forbedring siden Arbeidsforberedende trening ble opprettet i 2017, og de har gode relasjoner til det lokale NAV-kontoret. I tillegg har bedriften godt samarbeid med kommunen og øvrig næringsliv. 

-Vi lykkes fordi alle spiller på lag. I tillegg har Dalpro dyktige jobbspesialister med ulik erfaring og kompetanse som gir dem den bredden de trenger for å møte det mangfoldet av mennesker de skal bistå i deres prosesser mot et yrkes- eller utdanningsmål, sier Kvernø.

Jobbspesialistene Vidar Oskarsson og Kirsti Anne Lillerødvann forklarer at mange av de som kommer inn i tiltaket, har omfattende utfordringer. Landsgjennomsnittet for hvor stor andel som kommer ut i utdanning eller arbeid, ligger på noe over 40 prosent, ifølge tall fra Dalpro.

-100 prosent vil vi trolig aldri klare å oppnå. Noen er rett og slett for syke for det. Vår oppgave er å finne ut hva folk kan klare med sine begrensninger.

Og om vi så lykkes med å hjelpe en person fra å være 100 prosent ufør er det snakk en stor samfunnsøkonomisk gevinst og ikke minst en personlig gevinst for den det gjelder, sier jobbspesialistene på Dalpro til Hitra-Frøya.

Les hele artikkelen i Hitra-Frøya (faksimile)