Den lange veien videre

Julie har akkurat startet på sitt fjerde skoleår på tilrettelagt avdeling på Ullern VGS. Når skoletiden er over, er det langt i fra noen selvfølge at verken Julie eller klassekameratene har en jobb å gå til. Det bekymrer moren, Anne-Marie Eikenæs, som bruker mye av sin tid på å legge til rette for datterens fremtid.

– I omgangskretsen til Julie er vi flere foreldre som er bekymret for fremtiden med tanke på arbeid for våre barn. Flertallet av de som er i arbeidstrening har foreldre som har presset på i systemet. Det burde jo ikke være sånn at muligheten for jobb er avhengig av at foreldre maser lenge nok, sier Anne-Marie.

Julie har selv hatt arbeidstrening i kantina på Ullern VGS. Her fikk hun verdifull jobberfaring, men dessverre kunne ikke kantina legge godt nok til rette for at Julie kunne fortsette der.

– Mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger tett oppfølging. På meg kan det virke som om mange arbeidsgivere ikke forstår omfanget og brukerens behov godt nok, og at de tror de er mer selvstendige enn de er. Jeg hører ofte om tilfeller der mennesker med behov for tett oppfølgning får en smakebit på arbeidslivet, men at det ikke fungerer på lang sikt som følge av mangel på ressurser eller bedriftens mulighet for å tilrettelegge, sier Anne-Marie.

Tenker mye på fremtiden

I dag jobber Julie én dag i uken på sykehushotellet på Gaustad. Her hjelper hun til med blant annet servering av lunsj og å passe på at pasientene har det bra. Julie stortrives i jobben, og får tett oppfølging av de andre ansatte.

Anne-Marie og Julie snakker mye om fremtiden, om jobb og bolig. Anne-Marie har et stort ønske om at Julie skal kunne bli selvstendig når hun blir voksen, og Julie vil gjerne jobbe og bo med vennene sine.

– Det er så mange fine historier om funksjonshemmede i arbeid, men dessverre er disse historiene eksempler på unntakene, og ikke regelen. Jeg håper virkelig ikke at Julie skal ende på et dagsenter og steke vafler syv dager i uken. Det er ikke et liv som Julie ønsker seg heller, sier Anne-Marie og ser på Julie som nikker med.

En menneskerett å arbeide

Den engasjerte moren er opptatt av at Julie også har lovmessig krav på en jobb å gå til.

– I FNs konvensjon om menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne står det helt tydelig at også mennesker med spesielle behov har rett til arbeid på lik linje med alle andre. Norge har signert denne erklæringen, så når man hører at 85 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 står uten arbeid, virker det som dette ikke blir tatt på alvor, sier Anne-Marie.