Fornøyde Jobbhusetmedarbeidere: Veileder Frank Smith, avdelingsleder Odd Hallingstad, veileder Silje Tomsdatter Haagensen, arbeidsleder-veileder Geir Thorbjørnsen, daglig leder Jan Åge Fjell.

ASVL tilbyr fra 2022 et veilederstudium for veiledere i Varig tilrettelagt arbeid i samarbeid med Fagskolen. Studiet gir studiepoeng, og kan tas ved siden av jobb. Det første kullet startet høsten 2022, og responsen var svært god!

Vi skjønte fort at vi måtte sette opp et nytt kull fra januar 2023.

Men også dette ble fort fylt opp. Dermed har vi utvidet med én parallellklasse.

Med andre ord: Ledige plasser!

Les mer om studiet

Pionerene

Jobbhuset, som har avdelinger i Spikkestad og Sætre (Asker kommune) bestemte allerede høsten 2021 at forløperen til det nåværende studiet passet perfekt for å øke kompetansen i bedriften.

Fem medarbeidere inkludert daglig leder Jan Åge Fjell gjennomførte studiet, som gikk over ti måneder.

ASVL snakker med Fjell og tre av medarbeiderne i slutten av mai 2022, dagen etter at siste oppgave er levert.

Stort løft for bedriften

-Dette er det største faglige løftet bedriften har gjort, forteller daglig leder Jan Åge Fjell.

Kollegene Silje Tomsdatter Haagensen, Odd Hallingstad og Geir Thorbjørnsen er enige.

-For meg, som bare har vært her siden høsten 2020, har dette vært helt gull. Du lærer gjennom å ha praksis på egen arbeidsplass. Jeg fikk dermed en ekstremt god opplæring i bedriften, og jeg lærte mye om bransjen, forteller hun.

Haagensen har barn, men har gjennomført studiet i kombinasjon med full jobb som arbeidsleder. Hun er utdannet pedagog fra før.

-Det krever jo prioriteringer, men det er absolutt gjennomførbart, forteller hun.

Fra produksjonsfokus til utvikling av arbeidstakere

Odd Hallingstad er avdelingsleder, og har vært i bedriften i sju år. Han har bakgrunn som psykiatrisk hjelpepleier. Han er ikke i tvil om at studiet har gitt utbytte, også for de som ikke har erfaring med studier.

-Du lærer gode studieteknikker, forteller han.

Geir Thorbjørnsen, som har vært arbeidsleder i Jobbhuset i tre år, har bakgrunn som tømrer, og har også ingeniør- og høgskolestudier innen IT og prosjektledelse. Fra tidligere arbeidsliv har han vært vant til å tenke mest på hvordan han skal sørge for at produksjonen går best mulig. Etter studiet har han dreid oppmerksomheten mot arbeidstakerne i tilrettelagt arbeid.

-Jeg tenker annerledes når jeg går på jobb nå. Nå er veiledning hovedoppgaven, ikke først og fremst å løse utfordringer i produksjonen. Før var jeg mest opptatt av å tilpasse produksjonen etter kundens ønsker. Nå vil jeg imøtekomme kunden på de ansattes premisser, forteller han.

-Og her er det jo egentlig ingen motsetning. Fornøyde arbeidstakere som blir sett, og som får mulighet til å utvikle seg, gir bedre produkter, legger Fjell til.

Nyttig at flere studerer samtidig

Som daglig leder har Fjell også hatt stort utbytte av studiet.

-Ledere i både små og store virksomheter trenger denne kunnskapen, og jeg synes det er nyttig å vite hva medarbeiderne mine kan. Pedagogikken blir en del av måten jeg leder på, forteller han.

Han synes det har vært avgjørende at flere i bedriften har valgt å gjennomføre studiet samtidig. De andre er enige.

-Vi tror effekten av studiet vil komme raskere fordi vi er omforent om hvordan vi skal veilede fremover, sier Thorbjørnsen.

Fjell mener det er viktig at vekst- og attføringsbedrifter benytter anledningen til å løfte kompetansen.

-Vi må vise at vi følger med i tiden. Jeg benytter enhver anledning til å snakke positivt om dette studiet, for jeg tror mange trenger det, sier han.

-Det er en investering, avslutter Haagensen.

Meld deg på studiet

Det første kullet startet høsten 2022, med god stemning blant arbeidsledere og veiledere fra hele landet.

Jobbhusets tips til nye studenter

  • -Flere studenter fra samme bedrift gir størst effekt
  • Sett av tid til å studere – hvis det er mulig kan ledelsen legge til rette for noen få studietimer i uken på jobb, kombinert med hjemmeinnsatsen
  • Etablér gode studieteknikker (du får hjelp til dette fra Fagskolen)

Fakta om arbeidsveilederstudiet

  • Alle samlinger unntatt den første er digitale
  • Du kan ta studiet og samtidig være i full jobb
  • Studiet er svært prisgunstig
  • Personell fra ASVL er blant lærekreftene
  • Studiet gir 30 studiepoeng, og går over ett år