Kartlegging av interesser

Kilde:
Kartlegging av interesser

Oppsummering: Interessekartlegger som brukes i forbindelse med
karriereveiledning og arbeidsforberedende trening.

Utdanning.no’s interessetester

Kilde:
Utdanning.no’s interessetester

Oppsummering: Utdanning.no har samlet interessetester som er nyttige i
forbindelse med arbeidsforberedende trening.

Netpeds kartlegging

Kilde:
Netpeds kartlegging

Oppsummering: Netped tilbyr kartlegging rundt lærevansker, i tillegg til
gjennomføring av basiskompetansekurs til ASVL-bedrifter.

Kompetanse Norges Test Deg Selv

Kilde:
Kompetanse Norges Test Deg Selv

Oppsummering: Kartleggingstester innen leseferdigheter, regneferdigheter og
datakunnskap.

Kompetanse Norges Karriereveiledning

Kilde:
Kompetanse Norges Karriereveiledning

Oppsummering: Kompetanse Norges side for karriereveiledning. Inneholder
informasjon om karriereveiledning, samt gjennomføring og verktøy.

Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Kilde:
Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Oppsummering: Kompetanse Norges die for grunnleggende ferdigheter.
Inneholder verktøy innenfor blant annet lesing og skriving, regning,
digitale ferdigheter, og muntlige ferdigheter.

Kompetanse Norges språkopplæringssider

Kilde:
Kompetanse Norges språkopplæringssider

Oppsummering: Kompetanse Norge har en rekke verktøy for språklæring for
innvandrere.

Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Kilde:
Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Oppsummering: ROP.nos kartleggingsverktøyside om rus. Elektroniske verktøy
for å kartlegge bruken av alkohol og andre rusmidler som grunnlag for
samtaler.

Veiviseren

Kilde:
Veiviseren

Oppsummering: Veiviseren inneholder lese- og skrivetest, tester for
auditivt- og visuelt korttidsminne. samt program for trening av
grunnleggende lese- og skriveferdigheter, og tall- og klokkebehandling.

Kardes Nettressurser

Kilde:
Kardes Nettressurser

Oppsummering: Karde har samlet nettressurser relevant for blant annet
lærekandidatordningen.

Kardes E-læring

Kilde:
Kardes E-læring

Oppsummering: Kardes samling av E-læring relevant for blant annet
lærekandidatordningen.

Tilretteleggingskurs for hørselshemmede i arbeid

Kilde:
Tilretteleggingskurs for hørselshemmede i arbeid

Oppsummering: E-læringskurs fra kunnskapsbanken om hvordan man kan
tilrettelegge arbeidsplassen for hørselshemmede så de kan få en likestilt
deltakelse i arbeidslivet.

Grunnkurs syn: e-læringskurs for synskontakter

Kilde:
Grunnkurs syn: e-læringskurs for synskontakter

Oppsummering: Kunnskapsbankens e-læringskurs om syn, nyttig for blant annet
synshemmede, deres pårørende, og personer som skal tilrettelegge for
synshemmede.

Grunnkurs hørsel: e-læringskurs for hørselskontakter

Kilde:
Grunnkurs hørsel: e-læringskurs for hørselskontakter

Oppsummering: Kunnskapsbankens e-læringskurs om hørsel, nyttig for blant
annet hørselshemmede, deres pårørende, og personer som skal tilrettelegge
for hørselshemmede.