Podkasten Hjemme Alene

Kilde: Oktav / Smiløkka Arena AS

Hjemme Alene

Oppsummering: Podcast som ble laget for VTA-ansatte og lærekandidater som ikke kan gå på jobb på grunn av fare for koronasmitte. Men mange av temaene som diskuteres vil være nyttige og interessante for målgruppen uansett.

Kartlegging av interesser

Kilde:
Kartlegging av interesser

Oppsummering: Interessekartlegger som brukes i forbindelse med
karriereveiledning og arbeidsforberedende trening.

Utdanning.no’s interessetester

Kilde:
Utdanning.no’s interessetester

Oppsummering: Utdanning.no har samlet interessetester som er nyttige i
forbindelse med arbeidsforberedende trening.

Netpeds kartlegging

Kilde:
Netpeds kartlegging

Oppsummering: Netped tilbyr kartlegging rundt lærevansker, i tillegg til
gjennomføring av basiskompetansekurs til ASVL-bedrifter.

Kompetanse Norges Test Deg Selv

Kilde:
Kompetanse Norges Test Deg Selv

Oppsummering: Kartleggingstester innen leseferdigheter, regneferdigheter og
datakunnskap.

Kompetanse Norges Karriereveiledning

Kilde:
Kompetanse Norges Karriereveiledning

Oppsummering: Kompetanse Norges side for karriereveiledning. Inneholder
informasjon om karriereveiledning, samt gjennomføring og verktøy.

Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Kilde:
Kompetanse Norges Grunnleggende Ferdigheter

Oppsummering: Kompetanse Norges side for grunnleggende ferdigheter.
Inneholder verktøy innenfor blant annet lesing og skriving, regning,
digitale ferdigheter, og muntlige ferdigheter.

Kompetanse Norges språkopplæringssider

Kilde:
Kompetanse Norges språkopplæringssider

Oppsummering: Kompetanse Norge har en rekke verktøy for språklæring for
innvandrere.

Smartmetodikk

Kilde:
Trygg Økonomi AS

Oppsummering: TRYGG ØKONOMIs sertifiseringsordning i Smartmetodikk for ansatte i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, slik at de ansatte kan ta metoden i bruk hos seg. Trygg Økonomi AS samarbeider med bransjeforeningene Arbeid & Inkludering i NHO og med ASVL.no og deres medlemsbedrifter. Trygg Økonomi har også et samarbeid med ulike NAV kontor og andre etater og virksomheter som arbeider med menneskelig vekst.

Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Kilde:
Snakk om rus – kartleggingsverktøy

Oppsummering: ROP.nos kartleggingsverktøyside om rus. Elektroniske verktøy
for å kartlegge bruken av alkohol og andre rusmidler som grunnlag for
samtaler.

Veiviseren

Kilde:
Veiviseren

Oppsummering: Veiviseren inneholder lese- og skrivetest, tester for
auditivt- og visuelt korttidsminne. samt program for trening av
grunnleggende lese- og skriveferdigheter, og tall- og klokkebehandling.

Kardes Nettressurser

Kilde:
Kardes Nettressurser

Oppsummering: Karde har samlet nettressurser relevant for blant annet
lærekandidatordningen.

Kardes E-læring

Kilde:
Kardes E-læring

Oppsummering: Kardes samling av E-læring relevant for blant annet
lærekandidatordningen.

Tilretteleggingskurs for hørselshemmede i arbeid

Kilde:
Tilretteleggingskurs for hørselshemmede i arbeid

Oppsummering: E-læringskurs fra kunnskapsbanken om hvordan man kan
tilrettelegge arbeidsplassen for hørselshemmede så de kan få en likestilt
deltakelse i arbeidslivet.

Grunnkurs syn: e-læringskurs for synskontakter

Kilde:
Grunnkurs syn: e-læringskurs for synskontakter

Oppsummering: Kunnskapsbankens e-læringskurs om syn, nyttig for blant annet
synshemmede, deres pårørende, og personer som skal tilrettelegge for
synshemmede.

Grunnkurs hørsel: e-læringskurs for hørselskontakter

Kilde:
Grunnkurs hørsel: e-læringskurs for hørselskontakter

Oppsummering: Kunnskapsbankens e-læringskurs om hørsel, nyttig for blant
annet hørselshemmede, deres pårørende, og personer som skal tilrettelegge
for hørselshemmede.