Informasjon:

Cabi

Kilde:
Cabi

Oppsummering: Cabi er en dansk uavhengig non-profit selveid institusjon med formål om å fremme et arbeidsmarked der det er plass til flere.

Samhall

Kilde:
Samhall

Oppsummering: Samhall er et svensk statlig eid selskap med formål å skape arbeid som videreutvikler arbeidsevnen til personer med funksjonshemning.

Sociale Entrepenører i Danmark

Kilde:
Sociale Entrepenører i Danmark

Oppsummering: Sociale Entrepenører i Danmark (SED) er en landsdekkende forening for alle med interesse for sosialt arbeid.

Vocational Rehabilitation Fund – VIRK

Kilde:
Vocational Rehabilitation Fund – VIRK

Oppsummering: VIRK er en islandsk privat organisasjon med mål om å utvikle,integrere, og overvåke tjenester innen arbeidsrehabilitering. Jobber spesifikt for å hjelpe folk tilbake i jobb etter sykdom eller skade.

Nordisk Samarbejde

Kilde:
Nordisk Samarbejde

Oppsummering: Komparativ studie av arbeidsmarkedspolitikkens styring i Norden, via Nordisk Samarbejde, som er et både politisk, økonomisk, og kulturelt samarbeid mellom de nordiske landene.

European Platform for Rehabilitation

Kilde:
European Platform for Rehabilitation

Oppsummering: EPR er et nettverk av tjenestetilbydere for personer med funksjonshemninger dedikert til levering av tjenester med høy kvalitet.

Workability International

Kilde:
Workability International

Oppsummering: Workability International jobber for rettighetene til arbeid for alle med funksjonshemning eller andre begrensninger.