Informasjon:

Fontene forskning

Kilde:
Fontene forskning

Oppsummering: Fontene forskning er Norges ledende vitenskapelige tidsskrift for sosialt arbeid, barnevern, og vernepleie.

Proba samfunnsanalyse

Kilde:
Proba samfunnsanalyse

Oppsummering: Proba samfunnsanalyse leverer samfunnsvitenskapelige analyser i form av utredning og forskning.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Kilde:
Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Oppsummering: NOVA er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester, velferdspolitikk, samt aldring og livsløp.

Arbeidsforskningsinstituttet – AFI

Kilde:
Arbeidsforskningsinstituttet – AFI

Oppsummering: AFI forsker på aktuelle tema knyttet til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse via Oslo Met.

Fafo

Kilde:
Fafo

Oppsummering: Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, og sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling, og verdiskaping.

Nordlandsforskning

Kilde:
Nordlandsforskning

Oppsummering: Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder.

Arbeidskraftundersøkelsen

Kilde:
Arbeidskraftundersøkelsen

Oppsummering: Arbeidskraftundersøkelsen gir tall på hvor stor andel av
befolkningen (15 til 74 år) som er i arbeidsstyrken (summen av sysselsatte
og arbeidsledige).

Aldring og Helse

Kilde:
Aldring og Helse

Oppsummering: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens. funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning og aldring.

Karde

Kilde:
Karde

Oppsummering: Karde tilbyr innovasjon, rådgivning, ledelse og utvikling innen IKT til næringslivet, offentlig sektor, samt frivillige organisasjoner og andre virksomheter.