Informasjon:

Ups & Downs

Kilde:
Ups & Downs

Oppsummering: Ups & Downs har mange foreninger for familier til barn med Downs Syndrom i Norge. Foreningenes mål er å fremme sosial kontakt og være et nettverk for sine medlemmer gjennom faglige og sosiale aktiviteter.

Norsk Nettverk for Down Syndrom – NNDS

Kilde:
Norsk Nettverk for Down Syndrom – NNDS

Oppsummering: Norsk Nettverk for Down Syndrom er et frittstående nettverk for alle med Down Syndrom eller med interesse for Down Syndrom. Samler og sprer informasjon for å øke livskvalitet.

Oppsiden

Kilde:
Oppsiden

Oppsummering: Oppsiden er et oppslagsverk som ble startet opp av NNDS i 2018. Innholdet skal i hovedsak være fra NNDS’ fagråd og kvalitetssikret av spesialister innen de ulike fagområdene.

Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming

Kilde:
Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming

Oppsummering: NAKUs hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. NAKU har en stor kunnskapsbank med mye informasjon og forskning.

Stiftelsen SOR

Kilde:
Stiftelsen SOR

Oppsummering: Samordningsrådet arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling, og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter for funksjonshemmede.

Psykisk Helse

Kilde:
Psykisk Helse

Oppsummering: Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle. Jobber blant annet med inkluderende arbeidsliv og forebygging av psykiske helseplager.

Unge funksjonshemmede

Kilde:
Unge funksjonshemmede

Oppsummering: Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Deres formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemninger og kronisk sykdom. De jobber også med kunnskapsinnhenting og kunnskapsspredning om tema som er viktige for å sikre likestilling og deltakelse.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Kilde:
Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Oppsummering: NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming.

Supported Employment Norge – SENO

Kilde:
Supported Employment Norge – SENO

Oppsummering: SENO er en uavhengig interesseorganisasjon med formål å fremme og utvikle fagområdet Supported Employment i Norge og internasjonalt. SENO er en interesseorganisasjon for alle som jobber med arbeidsinkludering i sitt daglige arbeid.

Arbeid & Inkludering

Kilde:
Arbeid & Inkludering

Oppsummering: Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering er fagutviklings- og interesseorganisasjon for ca 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.